U NAS

Pracujmy nad ewangelizacją

Pracujmy nad ewangelizacją (4)

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej zaakceptowała harmonogram prac naszego stowarzyszenia na drugie półrocze 2017. Szczególny akcent będzie położony na parafialne oddziały AK, w których zaplanowane są spotkania służące integrowaniu poszczególnych wspólnot na terenie całej naszej diecezji.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Demony seksu

Demony seksu

Szatan to nie postać z bajki, ale realny byt, którego istnienie potwierdza Pismo Święte i nauka Kościoła. Film „Demony seksu” ukazuje działanie Szatana w życiu człowieka, który łamie szóste przykazanie.

zobacz więcej
WYDARZENIA

#ZatrzymajAborcje

ZatrzymajAborcje

W 2015 r. zabito w polskich szpitalach z mocy prawa 1044 dzieci poczętych, w większości (1000 dzieci) ze względu na podejrzenie (niepotwierdzone) choroby lub niepełnosprawności, często w 4, 5, a nawet 6 miesiącu ciąży.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Cud ogromny

Cud ogromny

Mamy dziś wielkie święto — święto, podczas którego przeżywamy na nowo pierwszą Świętą Wieczerzę. W formie publicznej i uroczystej uwielbiamy i adorujemy Chleb i Wino, które stały się prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Odkupiciela. «Pod (…) zewnętrznymi pozorami — mówi Sekwencja — skryty cud ogromny».

zobacz więcej
1 2 3 446