NAMYSŁY

Wolnej Polski trzeba strzec!

Czêstochowa, 13.01.2018. Kibice po mszy œwiêtej w czêstochowskim sanktuarium, 13 bm. Do Czêstochowy przyby³a X Ogólnopolska Pielgrzymka Kibiców. Mszy œw. w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczy³ ks. Jaros³aw W¹sowicz. (awa) PAP/Waldemar Deska

Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus! Dziesiąty już raz jako kibice stajemy u tronu Królowej Polski. Mamy przed oczyma drogę, którą wspólnie kroczyliśmy podczas ostatniej dekady. Chcemy dzisiaj podziękować Panu Bogu, za to wszystko czego dokonał w naszych sercach, za wszystkie inicjatywy, wokół których środowisko kibicowskie w ostatnich latach się wspólnie gromadziło, mówiło jednym głosem. Wiele nam się udało zmienić w nas samych i wokół nas, choć droga do doskonałości jest jeszcze długa.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Kiedy wierzysz

Kiedy wierzysz

Wiele nocy modliliśmy się bez żadnego dowodu, że ktoś mógłby nas usłyszeć. Nasze serca pełne były pieśni nadziei. Ledwo zrozumieliśmy, teraz się nie boimy, chociaż wiemy, że trzeba się lękać. Poruszaliśmy góry na długo przedtem, zanim wiedzieliśmy, że mogą być cuda. Kiedy wierzysz, choć nadzieja jest krucha, ciężko jest ją zabić. Kto wie, jakie cuda możesz osiągnąć.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Liturgia najpiękniejsza po tej stronie Nieba

Liturgia najpiękniejsza po tej stronie Nieba

Liturgia sprawowana wg nadzwyczajnej forma rytu rzymskiego wywodzi się z czasów apostolskich, zaś od VI w. pozostaje w zasadzie niezmieniona. Po Soborze Trydenckim (1545 – 1563) papież św. Pius V skodyfikował i ujednolicił istniejący obrządek — stąd nazwy „Msza trydencka”, czy „ryt trydencki”.

zobacz więcej
U NAS WYDARZENIA

Rekolekcje liderów Akcji Katolickiej

Rekolekcje liderów Akcji Katolickiej_01

Serdecznie zapraszam do udziału w tegorocznych międzydiecezjalnych rekolekcjach skierowanych do liderów Akcji Katolickiej, skupionych w naszych strukturach każdego poziomu. Jak bardzo potrzeba nam poczucia więzi szeroko rozumianej wspólnoty, ludzi odpowiedzialnych za powierzone nam dzieło, ale też jednego kierunku w różnorodności podejmowanych działań, pokazały ubiegłoroczne spotkania rekolekcyjne. Dlatego też, z wielką radością podejmujemy kontynuację tej formy naszego rozwoju i umocnienia.

zobacz więcej
1 2 3 501