WYDARZENIA

Niezłomni

Niezłomni

Obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione w 2010 r. z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego przywraca szacunek bohaterom antykomunistycznego podziemia z lat 1944 – 1963.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem

Słowo jest darem Druga osoba jest darem

Drodzy Bracia i Siostry! Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia podczas Mszy św., 8 stycznia 2016).

zobacz więcej
WYDARZENIA

Trzeba otwarcie mówić o grzechu, pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga

Trzeba otwarcie mówić o grzechu pokucie oraz o nieskończonym miłosierdziu Boga

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!” (Ps 51,3).

zobacz więcej
NAMYSŁY

Trochę Bożego Nieba

Trochę Bożego Nieba

Powinniśmy być zdolni do tego, by zanieść w modlitwie przed Boga nasze trudy, cierpienia niektórych sytuacji, pewnych dni, codzienne zaangażowanie, aby Go naśladować, być chrześcijanami, a także ciężar zła, które widzimy w sobie i wokół nas, by On dał nam nadzieję, pozwolił nam odczuć swą bliskość, dał nam nieco światła na drodze życia.

zobacz więcej
1 2 3 415