NAMYSŁY

Adwent można przegrać – tak jak całe swoje życie

Adwent można przegrać tak jak całe swoje życie

W adwentowym tłumie katolickich ślepców, trędowatych i chromych stoi cicho kobieta, której łono pomieści nas wszystkich. Przyglądam się Jej uważnie. Razem z Nią czekam na Anioła. Lada dzień przybędzie. Z nowiną tak nieoczekiwaną, że będzie się uginał pod jej ciężarem.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Wpatrujemy się dziś w pokorną dziewczynę z Nazaretu

Wpatrujemy się dziś w pokorną dziewczynę z Nazaretu

Mocą przewidzianej zbawczej śmierci Chrystusa Maryja, Jego Matka, została zachowana od grzechu pierworodnego i od wszelkiego innego grzechu. W zwycięstwie nowego Adama zawiera się również zwycięstwo nowej Ewy, Matki odkupionych.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Pieśń stworzenia

Pieśń stworzenia

Budujcie drogę, budujcie, Panu przygotujcie ją! Swe ścieżki przed Nim prostujcie; niech przyjdzie, niech nie zwleka, bo całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła: „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!” Całe stworzenie z upragnieniem do Niego woła:  „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga! Panie, przyjdź!” I śmierci odtąd nie będzie; krzyk ucichnie; skończy się płacz, gdy Obiecany przybędzie, by we wszystkich wszystkim się stać! Całe stworzenie z upragnieniem niech przeto woła: „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!” Całe stworzenie z upragnieniem niech przeto woła:  „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga! Panie, przyjdź!” Objaw swoją chwałę, Boże! Objaw swoją chwałę w nas! Objaw chwałę, która w Tobie! Ty chcesz – możesz – tak wierzymy! Powstańcie więc i zwiastujcie: „Łaska Jego i pokój wam!”, a cały lud odpowie: „Amen, amen!” Do drogi już się gotujcie; krwią oznaczcie drzwi swoich bram, by zbudził nas kiedy przyjdzie! Z całym stworzeniem z upragnieniem niech każdy woła: „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga!” Z całym stworzeniem z upragnieniem niech każdy woła: „Przyjdź, Panie Jezu, by wzbudzić w nas synów Boga! Panie, przyjdź!”

zobacz więcej
WYDARZENIA

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

Akcja Katolicka szkołą wiary świętości i apostolstwa program 2017 2018_02

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłość…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.

zobacz więcej
1 2 3 490