WYDARZENIA

Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. ogłosił ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. W portalu AKCJA już informowaliśmy o tym, ale tym razem podajemy szczegóły dotyczące przebiegu konkursu w Diecezji Świdnickiej.

Regulamin

1. Celem konkursu jest:

> przybliżenie postaci bł. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
> Kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
> szkoła podstawowa
> gimnazjum
> szkoła ponadgimnazjalna

4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5 cm).

6. Do każdej pracy należy dołączyć:
a)   kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
> imię i nazwisko autora oraz wiek

> imię i nazwisko nauczyciela lub inne osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,

> w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

b)   oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

7. Prace będą oceniane pod względem :
> zgodności z tematem,
> oryginalności,
> wartości artystycznych,
> poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.

8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.

9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.

10. Terminy:
> etap pierwszy – szkolny – należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres: Parafia Chrystusa Króla, ul. 11 listopada 6a, 58 – 340 Głuszyca

> etap drugi – diecezjalny zakończy się 5 listopada 2014 r. Na tym etapie zostaną wybrane trzy prace z każdej grupy wiekowej i przesłane do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.

> etap trzeci – ogólnopolski zakończy się 24 listopada 2014 r.

11.  Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

12.  O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną, lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 Koordynatorzy konkursu:

Monika Rejman

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

prezes@serwer1739513.home.pl

Mariusz Ilczuk

Członek  Zarządu Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

mariuszi@go2.pl

tel. 663197988

Zobacz także
Biskup, który jest katechetą
Teraz i w godzinę śmierci naszej
Komentarze (1)

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status