WYDARZENIA

Rodzina ma głos

Certyfikat Kandydata Przyjaznego Rodzinie ma wskazywać wyborcom kandydatów do samorządu lokalnego, którzy publicznie zadeklarują stosowanie zasad ujętych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Kandydaci zobowiązują się do podejmowania konkretnych działań wypływających z tych zasad. Lista osób certyfikowanych będzie pomocą w dokonaniu właściwego wyboru przez osoby, dla których rodzina jest najważniejsza.

Takie są podstawowe założenia akcji „Rodzina ma głos”. Inicjatywę organizuje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz organizacje i środowiska lokalne z ponad 120 miast, w których odbywały się w tym roku Marsze dla Życia i Rodziny. >> Chcemy zachęcić wyborców do tego, żeby – po pierwsze – poszli na głosowanie, a po drugie – żeby zagłosowali na kandydatów, którzy mają jakieś rozwiązania dla rodziny i dla których rodzina jest ważna << mówi Małgorzata Szymańska – rzecznik kampanii „Rodzina ma głos”. Wyznacznikiem przyznania certyfikatu jest przestrzeganie reguł wpisanych w Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie. Zasady te zostały sformułowane w maju 2014 r. podczas ogólnopolskiego II Kongresu Rodziny.

Dekalog Samorządowca Przyjaznego Rodzinie

„Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. W ten sposób na mocy swej natury i powołania, daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując swoje zadanie społeczne”. (Św. Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.).

Po objęciu funkcji publicznej z wyboru społeczności lokalnej zobowiązuję się do:

  1. Pełnego zaangażowania w pracę na rzecz wspólnoty, która powierzyła mi mandat.
  2. Kierowania się w działalności publicznej zasadami wyrosłymi z kultury zakorzenionej
w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu.
  3. Wspierania małżeństwa (związku kobiety i mężczyzny) oraz rodziny jako naturalnego środowiska wychowywania dzieci.
  4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiększających rolę rodziców w procesach edukacyjnych.
  5. Wspierania nauczycieli i wychowawców w promowaniu naturalnych wzorców życia rodzinnego oraz ochronie dzieci i młodzieży przed deprawacją.
  6. Promowania tradycji i historii wspólnoty lokalnej z poszanowaniem integralności państwa i dziedzictwa narodowego.
  7. Wspierania instytucji samorządowych (organizatorów kultury, nauki i sportu) w działaniach dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycją normami, zasadami i wartościami.
  8. Dysponowania i zarządzania pieniędzmi publicznymi, według zasady roztropności, oszczędności i celowości ich wydawania.
  9. Finansowania w pierwszej kolejności podstawowych potrzeb wspólnoty.
  10. We wszystkich działaniach publicznych kierowania się prawym sumieniem w oparciu o zasady sprawiedliwości, uczciwości i roztropności.

Certyfikowanym kandydatem może być osoba ubiegająca się o urząd wójta, burmistrza, prezydenta, radnego sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu czy rady gminy. W czasie trwania kadencji certyfikowani samorządowcy mogą liczyć na aktywne wsparcie ze strony pełnomocnika wraz z jego zapleczem społecznym, a także Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, które również będzie monitorowało ich działania. W Portalu AKCJA informowaliśmy już o akcji „Rodzina ma głos”. Obecnie są powoływani pełnomocnicy powiatowi na terenie Diecezji Świdnickiej.

Rodzina ma głos_01

(kk)

Na podstawie: rodzinamaglos.pl , gosc.pl , fronda.pl , Telewizja Republika

Zobacz także
Ratujmy Asię Bibi
Partia hipokrytów straciła władzę

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status