WYDARZENIA

Świat powierzony naszej pieczy

Po raz kolejny zebraliśmy się w budynku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na konferencję, która gromadzi członków Akcji Katolickiej i reprezentantów Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Niosąc w sobie niegasnącą radość z kanonizacji papieża, Świętego Jana Pawła II zatrzymujemy się dzisiaj nad istotnym, szczególnie w tym budynku Polskiego Parlamentu tematem: „Chrześciajński wymiar polityki w nauczaniu Jana Pawła II“. Zaproponowany nam dzisiaj temat, kieruje nasze myśli do 11 czerwca 1999 roku, kiedy w tym miejscu Święty Jan Paweł II powiedział: „Takiej postawy, przenikniętej duchem służby wspólnemu dobru, Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików świeckich. /…/ Wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać duchem Ewangelii rzeczywistości ludzkie; wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania” (n. 4). W duchu tego papieskiego przesłania, uświadamiamy sobie zobowiązanie do pielęgnowania chrześcijańskiego posłannictwa w obecnym świecie i na drogach naszych życiowych powołań.

Nawiązując po raz kolejny do Parlamentarzystów z czasów II Rzeczypospolitej, chciałbym wspomnieć o pewnym fakcie, który połączył ówczesnego papieża Piusa XI (Achillesa Ratti – wcześniejszego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce) i duchownych katolickich starających się o mandat sejmowy lub senacki od 1922 roku. Historia zaznaczy, że właśnie ten papież przypomniał obowiązywalność norm kościelnych z Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku, w świetle których duchowny potrzebował zgody swojego biskupa diecezjalnego na udział w partii politycznej (Kan. 287§ 2.[Duchowni] Nie mogą brać czynnego udziału w partiach politycznych ani w kierowaniu związkami zawodowymi, chyba że – zdaniem kompetentnej władzy kościelnej – będzie wymagała tego obrona praw Kościoła lub rozwój dobra wspólnego), a tym bardziej na kandydowanie do parlamentu i wykonywanie mandatu posła i senatora.

Napomnienia Piusa XI przyniosły wiele interesujących konsekwencji w praktyce życia kościelnego i parlamentarnego w Polsce, ale przede wszystkim zmuszają nas do zauważenia fundamentalnego przesłania duchowego, nie odnoszącego się tylko do duchownych dawnych czy obecnych. Bóg, powołując człowieka do wypełniania powierzanych mu zadań, obdarza go Swoim Błogosławieństwem, potrzebnymi uzdolnieniami i obietnicą wsparcia. Kiedy człowiek podejmuje te zadania w misji Boga, jaka jest realizowana we wspólnocie Kościoła, przyjmuje gwarancje Bożych łask, ale równie mocne zobowiązanie do wypełniania tego dzieła w Imieniu Boga i dla Jego Chwały. Ten pokłon dla bogactwa Bożych darów służących uświęceniu, wpisanych w każdego człowieka i świat powierzony naszej pieczy, będzie utwierdzał człowieka w wierności Bożym zadaniom, przypominał o zawierzonej mu misji i uczył pokory w przeżywaniu zaszczytów ofiarowanych przez świat.

Dziękując wszystkim za przybycie, wyrażam wdzięczność za trud przygotowania Konferencji przez naszych przyjaciół Parlamentarzystów i członków Akcji Katolickiej. Szczególne słowa uznania kieruję do naszych szanownych Gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do podzielenia się z nami tak różnorodnymi sposobami ujęcia tegorocznego tematu konferencji. Życzę wszystkim owocnego spotkania i niech wstawiennictwo Świętego Papieża nas wspiera:

Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

 

Ks. Biskup Marek Solarczyk – krajowy asystent Akcji Katolickiej – wystąpienie do uczestników konferencji pod hasłem „Chrześcijański wymiar polityki w nauczaniu św. Jana Pawła II – Warszawa – Sejm RP – 30.11.2014.

Na podstawie: ak.org.pl

Zobacz także
Fatima w fotografii
List Boga – już przeczytałeś?

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status