U NAS WYDARZENIA

Podsumowanie i nowy początek

W Świdnicy obradowała Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Głównym celem zebrania była ocena pracy naszego stowarzyszenia i jego wszystkich organów w latach 2014 – 2015. Nowym prezesem zarządu DIAK została Pani Magdalena Jarosz.

Zebrani w minioną sobotę, tj. 23 stycznia 2016 r., rozpoczęli spotkanie modlitwą, której przewodniczył Ks. dr Sławomir Augustynowicz – asystent diecezjalny DIAK. Obrady, które miały miejsce w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej, otworzył wiceprezes DIAK Pan Leszek Olszewski, następnie na prowadzącą obrady została wybrana Pani Bogumiła Kociumaka. Na początku obrad ks. asystent wręczył nominacje dla nowych członków Rady.

Realizując przyjęty porządek obrad przedstawiono i omówiono sprawozdania z prac Zarządu DIAK w latach 2014 i 2015 oraz analogiczne sprawozdania finansowe i opinię Komisji Rewizyjnej. W długiej i gorącej dyskusji wskazywano szczególnie na potrzebę intensywniejszej, niż dotąd, wewnętrznej komunikacji pomiędzy parafialnymi oddziałami AK a zarządem DIAK. Szczególnie mocno kwestie dotyczące przestrzegania Statutu AK omawiał Pan Ryszard Stelmaszczyk (POAK Bielawa). Nie brakowało głosów niepokoju o przyszłość stowarzyszenia ze względu na rozwiązanie niektórych parafialnych oddziałów, ale też zauważono, iż tworzone są nowe. Na potrzebę rzetelnej samooceny każdego członka Akcji Katolickiej i jej struktur oraz szczerej rozmowy w naszym środowisku nacisk kładła w swoim wystąpieniu Pani Alicja Taszycka (POAK Stronie Śląskie). Z kolei na potencjał parafialnych oddziałów i możliwość pozyskiwania dotacji na działalność statutową uwagę zwracała Pani Henryka Wiaderna (POAK Boguszów Gorce). O tym, że wszyscy członkowie Akcji Katolickiej powinni działać na rzecz wzmocnienia jej struktur i ukazywania świadectwa wiary mówiła Pani Jadwiga Adamska (POAK Kamieniec Ząbkowicki).

W debacie głos zabierała prezes Zarządu DIAK Pani Monika Rejman, która akcentowała m.in.: przeprowadzenie w mijającej kadencji szeregu działań ewangelizacyjnych skierowanych do mieszkańców całej Diecezji Świdnickiej, ustabilizowanie finansowe stowarzyszenia, uruchomienie portalu internetowego oraz obchody 10-lecia DIAK Diecezji Świdnickiej. Ich ukoronowaniem było wykonanie przez Siostry Klaryski z Ząbkowic Śląskich i poświęcenie przez Księdza Biskupa Ignacego Deca sztandaru Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. O potrzebie wzmacniania poczucia jedności w środowisku Akcji Katolickiej, jej otwierania się na nowe osoby i pojawiające się wyzwania społeczne mówił bardzo obszernie Ks. asystent Sławomir Augustynowicz. Zwracał uwagę na szereg działań, jakie zostały podjęte w minionym okresie dla realizacji charyzmatu naszego stowarzyszenia. Apelował także o wzmożenie odpowiedzialności wszystkich członków Akcji Katolickie za wspólne dzieło, jakim jest nowa ewangelizacja. Skarbnik DIAK Pani Maria Szydłowska poinformowała, że wynik bilansowy stowarzyszenia za lata 2014 i 2015 jest dodatni, a na rachunku bankowym DIAK znajdują się środki pieniężne umożliwiające realizowanie planu pracy w roku 2016.

W głosowaniach przyjęto sprawozdania Zarządu, skarbnika i komisji rewizyjnej, a następnie udzielono Zarządowi absolutorium za 2014 i 2015 rok. W związku z rezygnacją Pani Moniki Rejman z funkcji prezesa Zarządu DIAK Diecezji Świdnickiej, przeprowadzono głosowanie nad kandydaturami na tę funkcję. Zgodnie ze Statutem AK, Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi rekomendowano trzy osoby: Panią Magdalenę Jarosz (POAK Głuszyca), Pana Leszka Olszewskiego (POAK Wałbrzych) i Panią Annę Sosialuk (POAK Boguszów Gorce). Ksiądz Biskup zaakceptował pierwszą ze zgłoszonych osób i tym samym prezesem Zarządu DIAK Diecezji Świdnickiej na 4-letnią kadencję ustanowił Panią Magdalenę Jarosz.

Rada została poinformowana, iż rezygnację z prac w Zarządzie DIAK złożyli członkowie tego gremium oraz delegat Rady na Krajową Radę AK. Skład nowego Zarządu DIAK i delegat na Radę KIAK będa wyłonieni podczas kolejnego zebrania Rady. Najbliższe posiedzenie Rady będzie też poświęcone ustaleniu planu pracy DIAK na 2016 rok. Posiedzenie zakończyło się modlitwą poprowadzoną przez Księdza asystenta.

Zobacz także
W imię jedności
Modlitwa o pokój
Komentarze (1)
  • Akcja Katolicka sty 29,2016 z 06:46

    […] kadencję. Najpierw  głosowaniu tajnym, które odbyło się podczas posiedzenia Rady DIAK (relację zamieściliśmy w portalu AKCJA) uzyskała największe poparcie spośród czworga kandydatów, a następnie uzyskała akceptację […]

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status