U NAS WYDARZENIA

Nowo wybrany Zarząd DIAK podzielił zadania

23 lutego 2016 r. w Głuszycy odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.

Obrady, które rozpoczęły się wspólną modlitwą, prowadziła prezes Magdalena Jarosz. Pierwsze decyzje dotyczyły podziału zadań pomiędzy członkami tego gremium, które na bieżąco ma prowadzić sprawy naszego stowarzyszenia. Należy przypomnieć, że nowy skład Zarządu DIAK wyłoniony został podczas zebrania Rady DIAK, które miało miejsce 17 lutego br. w Świdnicy. Przez aklamację zostały przyjęte wnioski Pani prezes dotyczące funkcji i zadań osób wchodzących w skład Zarządu. Wiceprezesami Zarządu DIAK Diecezji Świdnickiej zostali wybrani Panowie: Krzysztof Kręt i Krzysztof Kotowicz. Skarbnikiem ponownie jest Pani Maria Szydłowska. Na sekretarza wskazana jest Pani Jadwiga Adamska.

Członkowie Zarządu byli zgodni, iż należy dokonać podziału zadań pomiędzy wszystkich członków. W myśl tego ustalenia:

Magdalena Jarosz - prezes Zarządu DIAK

Pani Magdalena Jarosz – prezes – odpowiada za inicjowanie i realizację statutowych działań stowarzyszenia oraz jego reprezentację wobec instytucji kościelnych i pozakościelnych, uczestniczy w pracach Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, organizuje pracę Zarządu DIAK;

Krzysztof Kręt

Pan Krzysztof Kręt – wiceprezezes – odpowiada za sympozja, spotkania z ciekawymi ludźmi, inicjatywy społeczne z udziałem stowarzyszenia, ponadto jest koordynatorem rejonu dzierżoniowskiego;

Krzysztof Kotowicz

Pan Krzysztof Kotowicz – wiceprezes – odpowiada za projekty ewangelizacji przez media, redaguje portal „AKCJA” i jest rzecznikiem prasowym stowarzyszenia;

Maria Szydłowska

Pani Maria Szydłowska – skarbnik – odpowiada za dysponowanie i rozliczanie środków finansowych stowarzyszenia;

Jadwiga Adamska

Pani Jadwiga Adamska – sekretarz – odpowiada za dokumentację prac Zarządu stowarzyszenia;

Anna Sosialuk

Pani Anna Sosialuk – członek Zarządu – odpowiada za funkcjonowanie i dokumentację parafialnych oddziałów stowarzyszenia, koordynuje i wspomaga działania POAK-ów w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji;

Mariusz Ilczuk

Pan Mariusz Ilczuk – członek Zarządu – odpowiada za promocję stowarzyszenia oraz integrację członków i sympatyków, ponadto jest koordynatorem rejonu świdnickiego;

Jacek Pawlik

Pan Jacek Pawlik – członek zarządu – odpowiada za formację członków stowarzyszenia;

Roman Pińkowski

Pan Roman Pińkowski – członek zarządu – odpowiada za inicjatywy i projekty pokoleniowe i rodzinne, przedsięwzięcia edukacyjne, sportowe i rekreacyjne realizowane przez zarząd stowarzyszenia.

Zarząd zdecydował, że w okresie Wielkiego Postu będą organizowane pokazy filmu „Czy naprawdę wierzysz?” (zobacz zwiastun filmu), aby kontynuować dobrą inicjatywę ewangelizacyjną, jaką były realizowane w poprzednich dwóch latach przez Zarząd DIAK seanse filmów „October Baby” i „Cristiada”. Inicjatywę tę prowadzić będzie Pan Krzysztof Kotowicz. W związku z tym działaniem Pani Anna Sosialuk przedstawiła owoc pracy nad filmem pt. „Historia św. Siostry Faustyny i jej rola w dziejach Polski”. Dzieło to powstało dzięki zaangażowaniu członków Akcji Katolickiej w Boguszowie Gorcach (artykuł na temat tego filmu ukaże się w portalu AKCJA w przyszłym tygodniu).

Po omówieniu kwestii związanych z planem pracy, planem finansowym i kalendarium DIAK na rok 2016, ustalony został termin drugiej części posiedzenia Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. 17 lutego br. ze względu na długorwałość obrady przerwano. Druga część zebrania Rady DIAK Diecezji Świdnickiej odbędzie się w środę 9 marca 2016 r. o godz. 18:00 w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej (powiadomienia zostały już rozesłane drogą elektroniczną).

Ks. dr Sławomir Augustynowicz – diecezjalny asystent DIAK, jako gościnny gospodarz miejsca, gdzie odbyło się spotkanie, wyraził nadzieję, iż praca nowego będzie przebiegać w klimacie wspólnoty kościelnej. Zachęcał do do dyskusji i wzajemnego inspirowania się do pracy na rzecz ewangelizacji poprzez dzieło Akcji Katolickiej. Na zakończenie poprowadził modlitwę i udzielił członkom Zarządu kapłańskiego błogosławieństwa.

Zobacz także
Pod pozorem troski o kobiety
Muzyka i poezja w Bazylice

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status