NAMYSŁY

Dziękczynienie za Rok 2016

Pełnia czasu – narodzenie Jezusa

Drodzy bracia i siostry, Św. Paweł Apostoł napisał w Liście do Galatów, takie słowa, które dzisiaj słyszeliśmy: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4a). Tę pełnię czasu, w której Syn Boży przyszedł na ziemię jako człowiek, ukształtował i wybrał sam Bóg, gdyż to On kieruje historią świata i dziejami narodów. To Bóg wybrał czas na ludzkie narodzenie Syna Bożego na ziemi, które stało się centralnym wydarzeniem w dziejach świata.

Od tego wydarzenia liczymy czas, lata nowej ery. Od tego wydarzenia płynie czas w kierunku wieczności. Ten czas mierzymy w sekundach, minutach, godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach, latach, stuleciach i tysiącleciach. Mamy dzisiaj trzecie tysiąclecie, XXI wiek, ostatnie godziny miesiąca grudnia i zarazem końcowe chwile 2016 roku. Każdy przełom starego i nowego roku przypomina nam, że także nam umieszczonym w tym czasie przybywa lat naszego życia. W tym płynącym czasie w jakiejś mierze się zmieniamy. Jeżeli o kimś mówimy, że dla niego zatrzymał się czas, to oznacza, że ten ktoś, jakby przestał się zmieniać, co ostatecznie jest złudzeniem.

Moi drodzy, Jezus Chrystus przyszedł do nas na ziemię. zaistniał jako człowiek w naszym ziemskim czasie, by ten czas uświęcić, by nadać mu sens, by powiedzieć, że w tym płynącym czasie winniśmy się zmieniać na lepszych ludzi, by w tym płynącym czasie przygotować się i dojrzeć do wieczności, gdzie już nie będzie ani czasu ani przestrzeni. W ostatnim dniu odchodzącego roku warto się zapytać, czy w tym mijającym roku stałem się lepszy, czy pozostawiłem po sobie jakiś dobry ślad, czy Pan Bóg był dla mnie najważniejszy, czy odczuwałem przy sobie kochającego mnie Jezusa Chrystusa?

Spojrzenie na odchodzący rok 2016

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszy sylwestrowy wieczór, żegnając odchodzący rok 2016, pragniemy podziękować Wszechmogącemu Bogu, Panu doczesności i wieczności, za wszelkie dobro, jakie od Niego otrzymaliśmy. Chcemy sobie to dobro uświadomić, abyśmy lepiej wiedzieli, za co składamy dziękczynienie. Przypomnijmy zatem najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku 2016 w Kościele powszechnym, w Kościele w Polsce i w naszej diecezji.

Ważniejsze wydarzenia w roku 2016 w Kościele powszechnym

Odchodzący rok był w Kościele rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Tak wiele ludzi skorzystało z dobrodziejstw tego Jubileuszu i odrodziło się duchowo. Wierni przystępowali do Sakramentu Pokuty, przechodzili przez Bramy Miłosierdzia we wskazanych świątyniach, pełnili uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Bardzo ważnym wydarzeniem w odchodzącym roku, zwłaszcza dla młodego Kościoła, były Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, z udziałem Ojca św. Franciszka. W ostatnim dniu tych dni, we Mszy św. Posłania, uczestniczyło ponad 3 miliony chrześcijan ze wszystkich kontynentów świata, ze 190 krajów naszego globu.

Wielką aktywność pasterską przejawiał Ojciec św. Franciszek. W mijającym roku odbył pięć pielgrzymek apostolskich poza Włochy: do Meksyku – w lutym (12-18 II 2016); do Armenii – w czerwcu (24-26 VI 2016), do Polski w lipcu (27-31 VII 2016), do Gruzji i Azerbejdżanu – na przełomie września i października (30 IX-02 X 2016) oraz do Szwecji – na przełomie października i listopada (31 X-01 XI 2016).

W dniu 19 marca, w uroczystość św. Józefa, w trzecią rocznicę inauguracji swego pontyfikatu, Ojciec św. Franciszek ogłosił posynodalną adhortację apostolską AMORIS LAETITIA o miłości w rodzinie. Patrząc na Kościół powszechny, odnotujmy jeszcze to, że w odchodzącym roku nadal trwało prześladowanie chrześcijan, głównie za sprawą islamskich terrorystów. Miały miejsce brutalne egzekucje i wyrachowane męczeństwa chrześcijan, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu północnej Afryki.

Ważniejsze wydarzenia w Kościele polskim w roku 2016

Rok 2016 zapisał się w Kościele polskim jako rok 1050 rocznicy Chrztu Polski. Główne uroczystości z udziałem Konferencji Episkopatu Polski, prezydenta Rzeczypospolitej, parlamentu i rządu odbyły się w Gnieźnie i w Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia tegoż roku. Poza centralnymi uroczystościami odbyły się także z tej okazji uroczystości we wszystkich polskich diecezjach. Uroczystości te dopełnił sam Ojciec św. Franciszek sprawując 28 lipca br. dziękczynną Eucharystię na Jasnej Górze. Świętowanie tego jubileuszu stało się dla Polaków sposobnością do odnowienia naszej tożsamości chrześcijańskiej oraz uwidoczniło rolę Kościoła katolickiego w kształtowaniu naszej tożsamości narodowej.

W kontekście 1050. rocznicy Chrztu Polski trzeba jeszcze wspomnieć dwa ważne eklezjalne wydarzenia o wymiarze ogólnonarodowym. Pierwszym z nich był nowy Akt zawierzenia naszego Narodu Matce Bożej, który miał miejsce 3 maja na Jasnej Górze, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, w 50. rocznicę milenijnego aktu zawierzenia, dokonanego przez Sługę Bożego, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W Akcie tym biskupi wraz z kapłanami i rzeszą wiernych oddali Maryi „w wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polską stanowi”.

Drugim wydarzeniem o charakterze ogólnonarodowym, dopełniającym uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski, był historyczny Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, który został wypowiedziany 19 listopada w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach przez ks. abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski obecności pana prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, przedstawicieli rządu, Episkopatu, rzeszy kapłanów i wiernych świeckich.

Z wydarzeń kościelnych wspomnijmy jeszcze dwie uroczystości, związane z Toruniem: pierwsza uroczystość – to konsekracja świątyni Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Konsekracji tej dokonał 18 maja br. kard. Zenon Grocholewski, z udziałem ponad pięćdziesięciu biskupów, kilkuset księży i ogromnej rzeszy wiernych. Druga uroczystość – to srebrny jubileusz powstania Radia Maryja. Uroczystość ta odbyła się w Toruniu w dniu 3 grudnia br. z udziałem kilkunastu biskupów, wielu księży i ogromnej rzeszy wiernych, zwłaszcza członków Rodziny Radia Maryja.

Dodajmy jeszcze, że w odchodzącym roku Kościół w Polsce prowadził duszpasterstwo pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”, które było związane ze świętowaniem 1050. rocznicy Chrztu Mieszka I. Od 27 listopada, tj. od Pierwszej Niedzieli Adwentu, towarzyszy nam hasło: „Idźcie i głoście”.

Patrząc na nasz ojczysty Dom, nie sposób dzisiaj nie wspomnieć, że pod koniec tego roku pogłębiło się wyraźnie skłócenie naszych elit politycznych. Ogromnie obniżył się poziom społecznego dialogu. Ludzie nieodpowiedzialni, nie mający w sobie miłości do Ojczyzny, chcą za wszelką cenę zatrzymać nurt rozpoczętych dobrych zmian. Niektóre wypowiedzi i hasła słyszane i widziane w Sejmie i na ulicach są żenujące, niegodne prawdziwych synów i córek naszej wspólnej matki Ojczyny. Gdy nie skutkują słowa kierowane do ludzi, zachodzi potrzeba podjęcia większej modlitwy i pokuty. Trzeba tu znowu przypomnieć słowa kard. Augusta Hlonda, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie ono przez Maryję. Zatem czumy się bardziej zobligowani do uczestniczenia w Krucjacie Różańcowej o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Ważniejsze wydarzenia w diecezji świdnickiej

W naszej diecezji odnotujmy trwającą od dwóch lat peregrynacje Figury Matki Bożej Fatimskiej. Do tegorocznych Świat Bożego narodzenia Figura Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła 18 dekanatów (w sumie 146 parafii) . Obecnie z racji świąt i kolędy, figura przebywa w zgromadzeniach zakonnych. Wznowienie peregrynacji nastąpi w pierwszej połowie lutego przyszłego roku. Pozostaje jeszcze do odwiedzenia 6 dekanatów – 43 parafie).

Ważnym wydarzeniem do odnotowania jest złoty jubileusz koronacji Figurski Matki Bożej Bardziej Strażniczki Wiary. Głównej uroczystości jubileuszowej przewodniczył w Bardzie w niedzielę, 3 lipca br. ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

W mijającym roku powołaliśmy w naszej diecezji drugą Kapitułę Kolegiacką. Jest to Kapituła Kolegiacka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Franciszka Ksawerego w Kłodzku. Ogłoszenie Kapituły miało miejsce w Kłodzku w dniu 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP a instalacja kanoników, 4 grudnia br.

Zmarło nam w mijającym roku dwóch kapłanów: ks. Andrzej Raszpla – proboszcz par. p.w. Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu i dyrektor Wydziału Gospodarczego naszej Kurii. (19 IV) i ks. Jerzy Mikołajko – emeryt (15 IX).

Posługa pasterska biskupa świdnickiego w roku 2016

Do integralności sprawozdania z życia Kościoła powszechnego i partykularnego, pragnę dodać jeszcze kilka danych z posługi biskupa świdnickiego: Sakrament Chrztu – 2; Sakrament Bierzmowania – 2021; Święcenia kapłańskie – 7; Pogrzeby – 13; Homilie – kazania – 369; Okolicznościowe przemówienia – 620; Katechezy w Radio Maryja – 3 (05 III 2016; 14 V 2016 i 17 IX 2016); Listy pasterskie – 5; Wizytacje kanoniczne – 2 dekanaty (Bystrzyca Kłodzka, Głuszyca – w sumie 18 parafii); Przyjęcia w Kurii 120 dni; liczba przyjętych osób – 862; Wypromowani studenci: doktor – 1 (Teresa Izworska- 19 IV 2016), magister – 1 ( Charchot Roman 21 VI 2016); Publikacje (naukowe i duszpasterskie) – ponad. 200.

Niech ten krótki raport o wydarzeniach mijającego roku, stanie się dla nas motywem dziękczynienia Panu Bogu za to wszystko, co otrzymaliśmy od Niego w odchodzącym roku, niech będzie także zadatkiem na dalszą łaskawość Pana Boga wobec nas. Amen.

Ks. Biskup Ignacy Dec – homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej na zakończenie roku 2016 – 31 grudnia 2016 r.

Na podstawie: diecezja.swidnica.pl
Zobacz także
Nie bójcie się
Daje wspaniałe światło na ziemię

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status