WYDARZENIA

17 września 1939

17 września 1939

17 września 1939 r. o godzinie 4:00 rano wojska sowieckie Frontów Białoruskiego i Ukraińskiego przekroczyły wschodnie granice Polski, łamiąc postanowienia paktu o nieagresji (1932), umowy wynikające z przynależności do Ligi Narodów oraz realizując ustalenia tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow – czwartego rozbioru Polski. Był to drugi akord po inwazji niemieckiej na Polskę z 1 września 1939 roku.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Oto ja – służebnica Pańska

Oto ja służebnica Pańska

My jako pielgrzymi przybywamy dzisiaj tu z różnych kontynentów, miast i wsi . Dobrą Nowinę chcemy z mocą głosić światu, każdy z nas jest Twoim misjonarzem. Tak jak Maryja chcemy odpowiedzieć „tak” na Twe wezwanie i Twój plan. Niebo się raduje i rozbrzmiewa śpiewem. Cała Ziemia chwali Twoje dzieła. Oto ja – służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Służebnicą jestem, córką Twoją jestem, synem Twoim jestem. Tak jak Maryja chcemy teraz razem pójść, jako Kościół niosąc Twoją Miłość. Młodzi świadkowie i uczniowie pełni wiary, radości, powołania! Oto ja – służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego. Nie lękajcie się! Nie bójcie się! zanieść światu Bożą Miłość, oddać Mu życie swe, tak jak Maryja, wskazuje nam, jak służebnicą być. Oto ja – służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Słowa Twego.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach

Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach

Dostęp do środków przekazu, dzięki rozwojowi technologicznemu, daje wielu osobom możliwość natychmiastowego dzielenia się informacjami i rozpowszechniania ich na szeroką skalę. Wiadomości te mogą być dobre albo złe, prawdziwe lub fałszywe. Już nasi  starożytni ojcowie w wierze mówili o ludzkim umyśle jako o kamieniu młyńskim, który jest poruszany przez wodę i nie można go zatrzymać.

zobacz więcej
U NAS

Włączamy się w Różaniec „Do Granic”

Włączamy się w Różaniec Do Granic

Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej włącza się w ogólnopolską inicjatywę modlitewną pod hasłem Różaniec „Do Granic”. Na temat tego wielkiego duchowego poruszenia w obronie Polski i Kościoła pisaliśmy już w portalu AKCJA tydzień temu.

zobacz więcej
1 2 3 4 5 471