Archiwum: Biskup Świdnicki

U NAS WYDARZENIA

Tragedia u początku Wielkiego Tygodnia

Drodzy Diecezjanie! Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci katastrofą budowlaną, która miała miejsce w sobotę 8 kwietnia w godzinach porannych w Świebodzicach, gdzie runął wielorodzinny budynek usytuowany przy ul. Krasickiego 28. Budynek ten zamieszkiwało 17 osób. Według straży pożarnej aż 80 proc. domu uległo zniszczeniu. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5., w tym nie przeżyło dwoje dzieci. Bilans ofiar może jednak wzrosnąć.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Od zranienia grzechem do uzdrowienia mocą Chrystusa

Wstęp. Umiłowani diecezjanie, przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. W Środę Popielcową Chrystus zadał nam na wielkopostną drogę uczynki pokutne: modlitwę, post i jałmużnę. W dzisiejszej liturgii Bóg nam przypomina rajski grzech pierwszych rodziców i wskazuje na Chrystusa, który odrzuciwszy pokusy szatana, przez posłuszeństwo Ojcu, przez swój zbawczy czyn, dokonał naszego usprawiedliwienia, oczyszczenia nas z grzechów.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Chrystus – Lekarz naszych dusz i ciał

Kościół dzisiaj spogląda na chorych. Chce im przypomnieć jaki jest sens choroby i cierpienia. Zwraca się także do ludzi zdrowych, zwłaszcza do opiekunów, aby ich zachęcić do ofiarnego niesienia pomocy dotkniętym przez choroby i cierpienie, aby także zaprosić wszystkich do szanowania ludzi starszych. oni są przecież skarbem Kościoła. W refleksji nad światem ludzi chorych i cierpiących niech nam pomoże czytane dziś w Kościele słowo Boże.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Dziękczynienie za Rok 2016

Pełnia czasu – narodzenie Jezusa

Drodzy bracia i siostry, Św. Paweł Apostoł napisał w Liście do Galatów, takie słowa, które dzisiaj słyszeliśmy: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4,4a). Tę pełnię czasu, w której Syn Boży przyszedł na ziemię jako człowiek, ukształtował i wybrał sam Bóg, gdyż to On kieruje historią świata i dziejami narodów. To Bóg wybrał czas na ludzkie narodzenie Syna Bożego na ziemi, które stało się centralnym wydarzeniem w dziejach świata.

zobacz więcej
1 2 3 4 19