Archiwum: Biskup Świdnicki

NAMYSŁY

Idźcie i głoście światu Ewangelię

Drodzy diecezjanie, wraz z Pierwszą Niedzielą Adwentu wkroczyliśmy w nowy rok liturgiczny. Na początku nowego czasu warto oglądnąć się wstecz i wychylić się w przyszłość, by na kanwie tego, co zostało dokonane, pomyśleć o tym, co jest do zrobienia.

zobacz więcej
U NAS

Biskup Ignacy – nasz pasterz

„Wyczekuj Tego, który jest ponad wszelką zmiennością, poza czasem, niewidzialnego, który dla nas stał się widzialnym, niedotykalnego, nie znającego cierpienia, który dla nas cierpienie poznał, który dla nas zniósł wszystko na wszelki sposób.”

zobacz więcej
WYDARZENIA

Nasza Diecezja przyjęła nazwę MAGNIFICAT

Umiłowani Diecezjanie! Usłyszana dzisiaj Ewangelia przenosi nas do Betanii, do domu Marty i Marii, w którym gości Jezus. Z pewnością jest to radosne i wyjątkowe spotkanie. Krzątanina Marty, uwijanie się wśród rozmaitych posług (por. Łk 10, 40), jest wyrazem troski, oddania i miłości wobec Pana. Przyjmując z wdzięcznością posługę Marty, Jezus wskazuje również na potrzebę obrania najlepszej cząstki, którą jest przebywanie z Nim, słuchanie i rozważanie Jego słów. Tę najlepszą cząstkę wybiera Maria – siada u stóp Jezusa, wsłuchuje się w każde Jego słowo, trwa w obecności Pana. Głęboka wiara pozwala jej poznać, że Jezus jest Tym, który daje szczęście i tylko w Nim jest zbawienie. W tym spotkaniu doświadcza Bożego miłosierdzia.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Zwycięstwo przychodzi przez Maryję

Umiłowani Diecezjanie, rozpoczął się miesiąc maj, czas szczególnej czci  Matki Bożej. Wyrażana jest ona poprzez  rozpowszechnione w Polsce nabożeństwa majowe, odprawiane w naszych kościołach, kaplicach oraz przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach. Właśnie teraz, na początku maja 2016 r., gdy Kościół katolicki w Polsce przeżywa 1050 rocznicę swoich narodzin, gdy przybliżamy się do Światowych Dni Młodzieży i spotkania  z Ojcem św. Franciszkiem, gdy w naszej diecezji trwa peregrynacja Figury Matki Bożej Fatimskiej, zwracam się do Was, drodzy Diecezjanie, słowami, które odnajdujemy w Ewangelii św. Łukasza: Annuntio vobis gaudium magnum! Zwiastuję wam radość wielką!

zobacz więcej
1 2 3 4 5 19