Archiwum: bp Marek Mendyk

WYDARZENIA

OŚWIADCZENIE AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE W SPRAWIE POMÓWIENIA ASYSTENTA KRAJOWEGO AKCJI KATOLICKIEJ BISKUPA MARKA MENDYKA

▪️Odnosząc się do wywiadu, który ukazał się 8. 08.2022r. w tygodniku społeczno-politycznym NEWSWEEK z byłym klerykiem świdnickiego seminarium Andrzejem Pogorzelskim, w którym publicznie oskarżył on biskupa świdnickiego i jednocześnie Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej w Polsce – Marka Mendyka – o molestowanie seksualne, nasze stowarzyszenie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym uważa, że w przypadku Asystenta Krajowego, mamy do czynienia z kolejnym, personalnym atakiem na Jego osobę.

▪️Powodem jest wywiad, którego udzielił były kleryk Andrzej Pogorzelski, żyjący obecnie w związku homoseksualnym z innym mężczyzną poza granicami naszego kraju. Kolejny raz NEWSWEEK należący do koncernu Ringier Axel Springer Polska, kieruje swoje oskarżenia w stronę Kościoła w Polsce i przedstawicieli hierarchii. Tym razem na celowniku znalazł się biskup Marek Mendyk.

▪️W tym miejscu warto przypomnieć wiarygodność wspomnianego medium, które jeszcze nie tak dawno „opisywało z zachwytem” spotkanie papieża Franciszka z prezesem fundacji „Nie lękajcie się” Markiem Lisińskim – rzekomą ofiarą księdza pedofila. Spotkanie okazało się jednym wielkim oszustwem. Papieża wprowadzono w błąd. W tamtym czasie, jak i obecnie, uruchomiono wielu dziennikarzy, w tym również tych, którzy mienią się „katolickimi felietonistami”, aby bez rozprawy sądowej, prawomocnego wyroku sądu, bez wysłuchania świadków domniemanych zdarzeń, bez porównania zeznań oraz prawa do obrony, mogli wydać medialny wyrok śmierci na Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej biskupa Marka Mendyka.

▪️Promowany na łamach NESWEEKA przypadek Marka Lisińskiego okazał się oszustwem. Lisiński wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 11 października 2021 r. przegrał proces z księdzem, którego oskarżył o wykorzystywanie seksualne. W oparciu o potwierdzone fakty zawarte w aktach sprawy, a nie ferowany na zlecenie wyrok medialny, sąd potwierdził oszustwo Lisińskiego, który kreował się na ofiarę kapłana.

▪️Drogi Księże Biskupie, przytoczona tutaj sprawa Marka Lisińskiego, wydaje się kluczowa do podjęcia dalszych działań. Przypomina nam ona o tym, że żaden człowiek, bez względu na to, czym w życiu się zajmuje, nie może być pomawiany i oczerniany publicznie bez konsekwencji. Akcja Katolicka w Polsce nie godzi się na to, aby pomówienia, formułowane pod Twoim adresem, powielane przez media społecznościowe i środki masowego przekazu, pozostały bez jakichkolwiek konsekwencji. Kierując się dobrem Kościoła oraz Stowarzyszenia Akcji Katolickiej, prosimy o podjęcie stosownych kroków prawnych.

▪️Jednocześnie zachęcamy członków naszego stowarzyszenia do wspierania Biskupa Marka w tym trudnym czasie modlitwą i osobistym zaangażowaniem. Przypominamy również, że Akcja Katolicka w Polsce całym sercem popiera inicjatywy i działania kościelne służące ochronie małoletnich w zakresie wykorzystywania seksualnego, ale nigdy nie zgodzi się na instrumentalne wykorzystanie pomówień do wyeliminowania kolejnych księży biskupów, czy duszpasterzy. Prawo do obrony powinno przysługiwać każdemu człowiekowi. Wyroki wydają niezawisłe sądy a nie kreujący rzeczywistość medialną dziennikarze.

Dr Artur Dąbrowski,

Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce

Warszawa – Częstochowa – Świdnica 8.08.2022 r.

zobacz więcej
KALENDARZ U NAS WYDARZENIA

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

Zebrana w dniu  12 lutego 2022 r. na posiedzeniu online Rada Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej przyjęła sprawozdania z działalności zarządu oraz planu finansowego za rok 2021. Zarządowi KIAK wraz z Prezes Urszulą Furtak udzielono absolutorium.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania konferencji wprowadzającej „Posłani w pokoju Chrystusa” Biskupa Marka Mendyka, Asystenta Krajowego Akcji Katolickiej, wygłoszonej w oparciu o nowotestamentalne nauczanie z listów św. Piotra i Pawła. Hierarcha w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trzy aspekty: konieczność wprowadzenia ładu duchowego, życie w prawdzie oraz konieczności odbudowania nadziei w obecnym czasie.

Po zakończeniu spraw formalnych omówiono kwestie związane
z angażowaniem się  członków naszego stowarzyszenia w prace procesu  synodalnego. W kontekście trwającego synodu Rada KIAK, odniosła się do kondycji duchowej Kościoła katolickiego za Odrą, który porzuca Ewangelię, na rzecz poprawności politycznej i ideologii gender. Pani Prezes, odwołując się do nauczania Franciszka, stwierdziła, że „droga synodalna jest możliwa jedynie w jedności z Kościołem powszechnym”. W tym kontekście wyczuliła członków stowarzyszenia na demaskowanie wszelkich form dostosowywania się do ducha czasów i podejmowanych prób odejścia od nauczania Kościoła.

Wzorem poprzedniej Rady KIAK, Prezes Furtak uwrażliwiła członków Rady na pilną potrzebę angażowania się na rzecz ochrony uczuć religijnych osób wierzących. „Nasze działania w tej materii powinny przejawiać się w szybkiej reakcji na liczne medialne doniesienia dotyczące publicznego znieważenia przedmiotów czci religijnej oraz miejsc przeznaczonych do publicznego wykonywania obrzędów religijnych”, stwierdziła Prezes Urszula Furtak.

Prezes KIAK podkreśliła również, że przypadająca 23 kwietnia br. 1025 rocznica męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej w Polsce, stanowić powinna podjęcie refleksji w Parafialnych Oddziałach i Diecezjalnych Instytutach, nad sprawą wykorzystania łaski sakramentu chrztu oraz bierzmowania w dziele ewangelizacji. „Niech 1025-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha pobudzi nas do mężnego wyznawania wiary i zaangażowania na rzecz promocji wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej”.

Członkowie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, wraz z Asystentem Krajowym Bp. Markiem Mendykiem, udzielili wsparcia Papieżowi Seniorowi, Benedyktowi XVI, wobec bezpodstawnych zarzutów dotyczących tuszowania pedofilii. Jednoznacznie Rada KIAK potępiła wszelkie formy fałszowania „klimatu”, który wytworzyły media wokół osoby papieża Benedykta XVI. Rada uznała również, że czerwcowa pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, stanowić będzie doskonałą okoliczność do zawierzenia Kościoła, Polski i świata, Matce Chrystusa.

W imieniu członków uczestników dzisiejszego spotkania, dziękujemy Ks. Romanowi Dworackiemu, Asystentowi Diecezjalnemu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, za pomoc w przeprowadzeniu Rady KIAK w formule online. Obrady online zakończono modlitwą, którą poprowadził Ks. Krzysztof Brachmański, Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej oraz błogosławieństwem, którego udzielił Asystent Akcji Katolickiej w Polsce,  Bp. Marek Mendyk.

Na zakończenie obrad Prezes KIAK, wyraziła prośbę o pilną potrzebę modlitwy o pokojowe rozwiązanie konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W tym celu zaleciła członkom stowarzyszenia modlitwę do Niepokalanego Serca Maryi, Matki Kościoła i Królowej Polski oraz korzystanie ze wstawiennictwa Św. Andrzeja Boboli.

Dr Artur Dąbrowski, rzecznik AK w Polsce

zobacz więcej
WYDARZENIA

Słowo Biskupa Świdnickiego z informacją o planowanym Ingresie w dniu 12 września 2020 r.

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Umiłowani diecezjanie!

Po kanonicznym objęciu przeze mnie posługi biskupa świdnickiego w uroczystość św. Wojciecha – 23 kwietnia 2020 r., przyszedł czas na Ingres do świątyni katedralnej. Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemii nie mogliśmy tego uczynić u samych początków mojego posługiwania w diecezji świdnickiej. Kanoniczne objęcie diecezji odbyło się w wąskim gronie Kolegium Konsultorów w budynku świdnickiej Kurii. 

Obecnie, wprawdzie jeszcze w formie ograniczonej, możemy już dopełnić tego ważnego wydarzenia w historii naszej młodej diecezji. Odbędzie się ono w dniu 12 września br. o godz. 11.00 w katedrze świdnickiej. 

Bardzo ważne dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty jest, by nowo mianowany biskup przewodniczył Liturgii sprawowanej razem z innymi biskupami, na znak jedności Kolegium Apostolskiego, a także z prezbiterami, którzy są jego najbliższymi współpracownikami w wypełnianiu duszpasterskiej posługi oraz osobami konsekrowanymi i wiernymi świeckimi.  Uroczysty Ingres jest też okazją do przedstawienia się nowego biskupa ludowi Bożemu oraz zakomunikowania programu jego działań pasterskich.

W tym szczególnym dniu, ze względu na to, że ograniczenia zawiązane z pandemią nie pozwolą nam licznie spotkać się w katedralnej świątyni, polecam się Waszej serdecznej modlitwie i proszę o duchową jedność. 

Powierzam wszystkich Bożej Opatrzności oraz opiece Maryi, Wspomożycielki wiernych i z serca błogosławię.

† Marek Mendyk

Biskup Świdnicki

Świdnica, 26 sierpnia 2020 r., w uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej

zobacz więcej
WYDARZENIA

Wywiad z nowym biskupem świdnickim. Bp Marek zdradza kierunek posługi

Rozmowa z Jego Ekscelencją, księdzem dr. Markiem Mendykiem, nowym Ordynariuszem Diecezji Świdnickiej.

w-Akcji: Z ogromną radością i wdzięcznością przyjęliśmy decyzję Ojca Świętego o nominacji księdza biskupa na Ordynariusza diecezji świdnickiej. A jaka była reakcja księdza biskupa?

JE bp Marek Mendyk: – Była ona dla mnie trochę zaskoczeniem, a trochę też i niespodzianką. Wprawdzie przy rozmowach „od czasu do czasu”, gdy pojawiał się temat następcy Księdza Biskupa Ignacego i niekiedy wybrzmiewało moje imię – uśmiechałem się w przekonaniu, że to jest po prostu niemożliwe. A to z jednego prostego powodu: pochodzę z tego środowiska, tu się urodziłem, wychowałem, tutaj też pracowałem, więc taki powrót „proroka do swojej ojczyzny” będzie raczej niemożliwy. Ale okazuje się, że dla pana Boga nie ma nic niemożliwego.

Obejmuje ksiądz biskup stanowisko w trudnym dla wszystkich czasie pandemii. To wielka próba dla Kościoła w Polsce…

– Rzeczywiście, pandemia jest czasem wielkiej próby zarówno dla Kościoła, jak i dla naszych codziennych relacji międzyludzkich. Czas zamkniętych świątyń i zalecenie pozo-
stania w domach to również sprawdzian dla relacji panujących w rodzinach: czy mają one
wyłącznie wymiar fizyczny, czy też jednak głębszy, duchowy. Obserwując zachowania wielu osób w tym trudnym czasie mam jednak dużo nadziei: budujemy się tymi, którzy w obliczu wielkiego zagrożenia, którego skutków trudno przewidzieć, pięknie się organizują szyjąc opaski ochronne, gotują posiłki dla służby medycznej – dla zapracowanych lekarzy, pielęgniarek, także osób sprzątających szpitale zakaźne, wpłacają pieniądze na
potrzebny sprzęt ratujący życie – to naprawdę budzi naprawdę ogromny szacunek i daje
nadzieję. Patrzę również na kapłanów, którzy również przeżywają swój trudny czas sprawując nabożeństwa przy pustych kościołach; ale też widzę z jak wielkim poświęceniem angażują się w różne działania, aby nieść pomoc najbardziej zagrożonym i potrzebującym. To piękne znaki wzajemnej solidarności.

Jakie cechy powinien posiadać pasterz diecezji?

– Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Św. Paweł pewnie by powiedział: nienaganny,
roztropny, nie porywczy… pewnie można wymienić ich więcej. Dzisiaj nie tylko pasterza
diecezji, ale cechą każdego powołanego powinna być świętość. To przecież od tego
zależy powodzenie naszej życiowej misji, naszego powołania. Bardzo mi imponują
„święci z sąsiedztwa”, o których mówi papież Franciszek, czyli tacy, którzy żyją blisko nas i są odblaskiem obecności Boga.

Księże biskupie, jakie wyznaczył sobie ksiądz biskup kierunki sprawowania posługi duszpasterskiej w diecezji świdnickiej?

– Kierunek jest zawsze ten sam, niezmienny. To jest program, który wyznacza Ewangelia i Tradycja Kościoła. A centrum, które jednoczy wszystkie działania to osoba Jezusa Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować.

Jaki kształt powinna mieć ewangelizacja w dzisiejszych czasach w Kościele?

– Wszystko rozpoczyna się od duchowej wrażliwości na słowo Boga. Ewangelizacja
podobnie jak ewangelizator rodzą się ze słuchania Słowa. To przez swoje Słowo pan Bóg proponuje człowiekowi drogę, która bardzo często jest trudna, wymagająca, ale nie ma na niej przemocy. To nic innego jak odkrywanie Boga, który przychodzi do nas w codzienności. I to jest piękne. Wybór zawsze należy do słuchającego.

Jak ksiądz biskup ocenia rolę mediów katolickich w procesie ewangelizacji?

– Media to współczesne areopagi misyjne. Tak samo zresztą jak i kultura: służą prawdzie. Katolickie media mają wnosić Dobrą Nowinę o zbawieniu Chrystusa w świat kultury, sztuki, rozrywki, spędzania wolnego czasu i pracy.

Wiemy, że dla księdza biskupa szczególnie bliskie są losy ludzi młodych. Jest ich wciąż jeszcze wielu w polskim Kościele, ale wielu również odeszło. Jak ich zatrzymać?

– Często zadajemy sobie pytanie: czy młodzi faktycznie odchodzą od Kościoła? Czy może też Kościół opuścił młodych? Przez wiele lat duszpasterzowania nauczyłem się salezjańskiej metody pracy z młodymi. I ona się sprawdza – pierwsza zasada – być. „Być z młodymi” to znaczy mieć dla nich czas, słuchać co mówią, przyglądać się jak żyją, jakie mają oczekiwania i jakie pytania noszą w sobie? Ale najważniejsze to z nimi BYĆ.

Księże biskupie, a tak prywatnie, jakie są marzenia księdza biskupa?

– Ojej, wszystkiego nie mogę ujawnić podczas pierwszej rozmowy. Jak się spotkamy po latach to powiem więcej. Ale marzenia mam. Marzenia trzeba mieć. One bardzo motywują
do działania.

Dziękujemy za rozmowę.

Redakcja w-Akcji

zdj. – red.

zobacz więcej
1 2
Akcja KatolickaAkcja Katolicka Diecezji ŚwidnickiejBardoBenedykt XVIBiskup ŚwidnickiBoże NarodzeniechrześcijaństwoDiecezja ŚwidnickaEpiskopat PolskietykaEucharystiaewangelizacjafilmfotografiaFranciszekGłuszycaIgnacy DecJan Paweł IIJasna GóraJezus ChrystusKościółkulturaMagdalena JaroszMaryjamediamiłosierdziemodlitwaMonika RejmanmłodzieżpatriotyzmPielgrzymkapolitykaPolskaproliferekolekcjerodzinaSławomir AugustynowiczUrszula FurtakvideowiaraWielki PostZąbkowice ŚląskieŚwidnicaświadectwoświętość