Archiwum: etyka

WYDARZENIA

Skazane na „niebyt” w zamrażarkach

Kieruję te słowa do osób, które są zadeklarowanymi przeciwnikami in vitro, jak i do osób, które mają wątpliwości co do tego, czy metodę tę należy zwalczać czy wspierać.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Katolicy muszą uczestniczyć w wyborach

Podejmując temat zasad uczestniczenia katolików w wyborach, mówimy nie o jednostkach, lecz w duchu Soboru Watykańskiego II, który stwierdza, że „podobało się jednak Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył” (KK 9), mówimy o kościelnej wspólnocie. Jest to ważne, bowiem dopiero w tym kontekście można odpowiedzieć na pytanie, o ile świeccy katolicy reprezentują Kościół, w jaki sposób są jego przedstawicielami. O tyle, o ile pozostają we wspólnocie. [przyp. 1]

zobacz więcej
WYDARZENIA

Odświeżmy pamięć

Warto przypomnieć jak głosowali parlamentarzyści obecnej jeszcze kadencji w przypadku ustaw, którym sprzeciwiała się m.in. Akcja Katolicka.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Aby powstrzymać rozpijanie Narodu

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia! Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).

zobacz więcej
1 2 3 4 5 10