Archiwum: Jasna Góra

WYDARZENIA

Idźmy i głośmy z Maryją

W dniach 9 – 10 czerwca 2017 r. odbędzie się kolejna ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. To szczególne spotkanie w roku 300-lecia koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej oraz 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, a także 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie, będziemy przeżywać pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam

Zapewne nie ma wielu Polaków a w tym szczególnie członków Akcji Katolickiej, którzy by nie nawiedzili w swoim dotychczasowym życiu Jasnogórskiego Sanktuarium. To dla nas Polaków miejsce szczególne. Od stuleci nasz katolicki naród jest dumny ze swojej wiernej miłości do Maryi, Matki Jezusa Chrystusa. To Ona wybrała i ukochała sobie nasz naród. Ona prowadzi kolejne rzesze Polaków do Jezusa.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Na Jasną Górę zwycięstwa

Jakże Ona jest cudownie piękna, to nie jest Czarna Madonna! Ona jest złota, koloru polskiej, dojrzałej pszenicy.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Prosty cud w małej wiosce

„Z czytań tej liturgii wyłania się Boża myśl, która przechodzi przez ludzką historię i tworzy historię zbawienia. Apostoł Paweł mówi nam o wspaniałym planie Bożym: +Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty+ (Ga 4, 4). Jednak historia nam mówi, że kiedy nadeszła owa +pełnia czasu+, czyli kiedy Bóg stał się człowiekiem, ludzkość nie była szczególnie dobrze nastawiona, nie był to też okres stabilności i pokoju: nie było +złotego wieku+. Scena tego świata nie zasłużyła sobie zatem na przyjście Boga, a wręcz +swoi Go nie przyjęli+ (J 1, 11). Pełnia czasu była zatem darem łaski: Bóg wypełnił nasz czas obfitością swego miłosierdzia, jedynie z miłości, jedynie z miłości zainaugurował pełnię czasu.

zobacz więcej
1 2 3 4 5 12