Archiwum: kultura

WYDARZENIA

Nasze dziedzictwo – Polska

>> Naród to nie tylko wspólnota luźno związanych jednostek. Naród to jakaś szczególna synteza mowy, myślenia, wartości, doświadczenia, wiary, tradycji, cywilizacji, a więc w szerokim tego słowa znaczeniu – kultury. <<

zobacz więcej
WYDARZENIA

Noce kościołów

>> Cieszę się ogromnie z kolejnej edycji projektu „Noce Kościołów”.  Jak pokazały poprzednie lata, przedsięwzięcie to jest bardzo dobrze przyjmowane przez społeczeństwo Dolnego Śląska. Trzeba wyrazić radość, że jego zasięg staje się coraz szerszy, że przekracza nie tylko granice regionu, ale także granice naszego kraju. Wyrażam wdzięczność organizatorom, przede wszystkim, Katolickiemu Radiu Rodzina we Wrocławiu, że program „Nocy Kościołów”  obejmuje także Diecezją Świdnicką.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Człowiek przez kulturę tworzy siebie

>> Człowiek przez kulturę tworzy siebie. << – mówił Jan Paweł II. Czy kultura jest jeszcze potrzebna człowiekowi? Odpowiedzi na to pytanie szukali słuchacze i gospodarze audycji nadawanej „na żywo” na antenie Radia Rodzina. Audycja miała miejsce w przeddzień Światowego Dnia Rozwoju Kulturalnego. Program z cyklu „Trudne sprawy” prowadzony jest przez Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im Dominika Savio we Wrocławiu.

zobacz więcej
1 29 30 31