Archiwum: polityka

NAMYSŁY

Miłość urzeczywistnia się w oddaniu i służbie

Dwadzieścia lat temu, podczas mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, razem z rzeszami zgromadzonymi we wspólnocie modlitwy na placu Zwycięstwa, przywoływałem Ducha Świętego: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”

zobacz więcej
WYDARZENIA

Szkoły Przyjazne Rodzinie

Nie zgadzam się na to, aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych i stanowczo protestuje przeciwko zastraszaniu szkół przez Ministerstwo i Kuratorium!

zobacz więcej
WYDARZENIA

Cicho jedziesz, dalej będziesz

To popularne rosyjskie powiedzenie znają także na Ukrainie. Wydaje się, że taktykę podstępu i posuwania się krok po kroku, wybrał Putin. I chce zajechać jak najdalej.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu

Drodzy Bracia i Siostry! W naszych społeczeństwach jak nigdy dotąd w historii zachodzą procesy wzajemnego uzależniania i interakcji na skalę światową, które choć obejmują również elementy problematyczne lub negatywne, mają na celu polepszenie warunków życia rodziny ludzkiej, nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale i politycznym oraz kulturalnym. Każda osoba bowiem należy do ludzkości i podziela nadzieję na lepszą przyszłość z całą rodziną ludów. Z tego stwierdzenia wywodzi się wybrany przeze mnie temat tegorocznego Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy: «Migranci i uchodźcy: ku lepszemu światu».

zobacz więcej
1 21 22 23 24