Archiwum: Wojciech Polak

NAMYSŁY

Wyjdźcie tylko ze światłością i ze źródłem wody żywej

Mówiono wtedy między poganami: Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy A ogarnęła nas radość (Ps 126).

zobacz więcej
NAMYSŁY

Nie można szerzyć nienawiści w imię Boga

Zgromadzeni u stóp jasnogórskiego wzgórza, oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej. Z serc naszych wyrywa się dzisiaj wołanie, które było na ustach psalmisty: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wypowiadamy te słowa na Jasnej Górze, gdzie i my chcemy za św. Janem Pawłem II powiedzieć, że Maryja jest tu obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, że tu mamy Matkę.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Przez Europę przetacza się fala niechęci do politycznych elit

Caritas Christi urget nos – miłość Chrystusa wobec migrantów pobudza nas (por. 2 Kor 5,14) do podejmowania na nowo ich problemów, które odnoszą się teraz do całego świata. Tymi słowami instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących wzywa nas do zwrócenia uwagi na jedno z najbardziej widocznych współczesnych zjawisk, z którym – jak jeszcze dodaje – w taki czy inny sposób, mierzą się dziś wszystkie kraje. Wobec migrantów staje też współczesna Europa. Staje i próbuje zmierzyć się z tym problemem, jak to widzimy w ostatnich dniach, na różny sposób.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Liturgiczne święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Biskupi   polscy,   zgromadzeni   na   360   zebraniu   plenarnym   Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w dniu 26 listopada 2012 r., podjęli decyzję, aby wprowadzić na terenie Polski święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

zobacz więcej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status