WYDARZENIA

Tylko 1%

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Episkopatu Polski. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Koordynuje pracę 44 diecezjalnych Caritas w Polsce. Pełni też rolę reprezentacyjną (występując w imieniu Caritas w Polsce na szczeblu krajowym i międzynarodowym), formacyjno-informacyjną (prowadząc szkolenia, sympozja, rozpoznając obszary i skalę ubóstwa w Polsce), operacyjną (inicjując ogólnopolskie zbiórki funduszy dla Polski i zagranicy, organizując transporty humanitarne, udzielając pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej, psychologicznej, prawnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom). Początki działalności Caritas w Polsce, to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy (stan wojenny). Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńcze i wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Na arenie międzynarodowej współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum” oraz jest członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa.

Przykładem działalności Caritas Diecezji Świdnickiej jest czynna od 2001 r. Świetlica Socjoterapeutyczna Siedziba jej znajduje się przy Parafii pw. św. Andrzeja Boboli na ulicy Wałbrzyskiej 41a w Świdnicy. Dwa razy w tygodniu odbywają się  zajęcia socjoterapeutyczne. Celem podejmowanych działań w świetlicy jest zmniejszanie i eliminacja niekorzystnych zachowań społecznych i kulturowych wśród dzieci i młodzieży (wczesna profilaktyka) oraz wychowanie prowadzące do usamodzielnienia poprzez: twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, edukacje, wypracowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie przestępczości, zwiększenie współpracy w rodzinie (integracja rodziny) promocję zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności współpracy dzieci i młodzieży z dorosłymi. Projekt adresowany jest do dzieci, którym brak właściwej opieki: z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, niepełnych, zaniedbanych emocjonalnie. W miarę wolnych miejsc także dzieci rodziców pracujących na zmiany, którzy nie są w stanie zapewnić im opieki w godzinach popołudniowych. Do świetlicy dzieci kierowane są w stanie przez pedagogów szkolnych, MOPS, parafie i kuratorów sądowych. Przyjmowane są również z wolnego naboru. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do 19:00.

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1 % swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – zamiast do budżetu państwa. Caritas Polska posiada status organizacji pożytku publicznego (KRS 0000224354).
Jeśli wolisz, by Twoje pieniądze przekazano na konkretne cele społeczne, możesz wpłacić 1 % na konto Caritas Diecezji Świdnickiej – Organizacja Pożytku Publicznego, pl. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica.

Jak przekazać 1% od podatku

Krok 1:

Wybierz Caritas Diecezji Świdnickiej jako Organizację Pożytku Publicznego: (KRS 0000224354 rejestracja 20 grudnia 2004 r.).

Krok 2:

należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT – 38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek. Zeznanie podatkowe należy doręczyć do właściwego urzędu skarbowego.

 Uwaga:

Możesz też wypełnić PIT i przekazać 1% należnego podatku siedząc przy komputerze. Wystarczy pobrać bezpieczny program do rozliczenia PIT 2012 i w trakcie wypełniania formularza PIT w formie elektronicznej – wskazać wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego, jako beneficjenta Twojego 1%. Tak wypełniony PIT możesz również wysłać pocztą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego.

(kk)

Na podstawie: Caritas Diecezji Świdnickiej , Caritas Polska 

ZOBACZ NASZĄ NOWĄ ANKIETĘ: Czy przekazałeś 1% podatku na działalność instytucji charytatywnych?

Zobacz także
Babcia i dziadek na wagę złota
Pamiętając o bohaterach

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status