NAMYSŁY

Jak przygotować się do kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II?

Umiłowani Diecezjanie, od kilku niedziel karmimy się treścią nauki Pana Jezusa, która w Ewangelii św. Mateusza ma zapis: Kazanie na Górze. Góra ta znajduje się na północnej stronie Jeziora Galilejskiego i nosi dzisiaj nazwę Góry Błogosławieństw, jako że Jezus rozpoczął na niej nauczanie od wygłoszenia Ośmiu Błogosławieństw. W wygłoszonym kazaniu Chrystus przypomniał Prawo Boże Starego Testamentu przekazane za pośrednictwem Mojżesza i je wyraźnie udoskonalił, stawiając nowe wymagania.

Jak nam przypomniała dzisiejsza Ewangelia, Chrystus mówił: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko, ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp mu i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy was prześladują” (Mt 5,38-44).

To rozszerzenie przykazania miłości na nieprzyjaciół wzbudza niekiedy u niektórych chrześcijan sprzeciw. Są tacy, którzy mówią, że nie jesteśmy w stanie miłować nieprzyjaciół, że to przekracza nasze siły i jest wbrew naszej ludzkiej psychice. Wszystkim wątpiącym i tak mówiącym trzeba odpowiedzieć, że polecenie to nie jest ponad nasze siły. Bóg nigdy nie nakłada na człowieka ciężarów nie do uniesienia. Cokolwiek poleca, przy Jego pomocy, jest zawsze możliwe do wykonania. W kazaniu Pan Jezus podaje nam motywy miłowania nieprzyjaciół. To Bóg „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45). To Bóg pierwszy kocha naszych nieprzyjaciół, naszych wrogów. Oni są też Jego dziećmi. Za nich również Chrystus umarł na krzyżu. Oni też są ludźmi, naszymi braćmi i siostrami w człowieczeństwie i gdy żałują i proszą, to od Boga otrzymują przebaczenie. Skoro tak, to i my winniśmy im przebaczać i ich miłować. Winniśmy w prawdzie i miłości wypowiadać prośbę zawartą w „Modlitwie Pańskiej”: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Pielęgnujmy więc w sobie troskę, by z miłości nie wykluczać nikogo, by wszystkim wszystko przebaczać.

Drodzy Bracia i Siostry, od dzisiejszej niedzieli podejmujemy w naszej diecezji intensywne przygotowanie duchowe do nadchodzącej uroczystości kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II, która będzie mieć miejsce w Rzymie 27 kwietnia br., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tym przygotowaniem będzie dziewięciotygodniowa Nowenna, która potrwa do Niedzieli Zmartwychwstania, czyli do 20 kwietnia. Najlepszym sposobem naszego przygotowania do tego wielkiego wydarzenia będzie powrót do nauczania i do życia naszego wielkiego Papieża. Dlatego też, poczynając od przyszłej niedzieli, od 2 marca br., przy okazji niedzielnych Mszy św. będziemy mogli przez kilka minut wsłuchiwać się w głos Ojca Świętego z jego IV pielgrzymki do Ojczyzny z roku 1991. Była to pierwsza pielgrzymka do wolnej Polski. Wielu spodziewało się, że Papież  w homiliach do Narodu będzie zachwycał się odzyskaną wolnością, a Papież – jak pamiętamy – omawiał w nich Dekalog, Dziesięć Przykazań i niemal wszędzie przypominał, że na tym Prawie należy budować nową, wolną Polskę. Podpowiadał nam, jak mamy zagospodarowywać odzyskaną wolność. Jako wielki prorok naszych czasów przestrzegał nas przed niektórymi, podstępnymi hasłami i prądami, które zaczęły z Zachodu przenikać do Polski. Przestrzegał przed wypaczonym, lansowanym przez etyczny liberalizm rozumieniem wolności; przestrzegał przed subiektywizmem, permisywizmem i relatywizmem moralnym.

Gdy patrzymy na dzisiejszą Polskę, możemy zauważyć, że głos Papieża nie przebił się do wszystkich sektorów naszego życia. Wiele bolączek współczesnego życia społecznego, zwłaszcza politycznego i gospodarczego, jest konsekwencją zbyt powierzchownego traktowania głosu Papieża lub nawet zlekceważenia jego nauczania. Stojące przed nami wydarzenie kanonizacji jest dla nas wielkim wezwaniem, byśmy na nowo wsłuchali się w głos naszego największego Rodaka, byśmy w świetle jego nauczania zrobili sobie indywidualny, rodzinny, społeczny i narodowy rachunek sumienia.

Głos Ojca Świętego, zarejestrowany i odtwarzany przy pomocy urządzeń elektronicznych, ma nas pobudzić i zachęcić do ponownej lektury i refleksji nad papieskim nauczaniem. Spośród licznych zarejestrowanych tekstów wybieramy przesłanie Ojca Świętego właśnie z pielgrzymki odbytej na progu odzyskanej przez Polskę wolności, gdyż stanowi ono program budowania życia osobistego, rodzinnego i narodowego na fundamencie Bożego Prawa, Dekalogu, na przykazaniu miłości Pana Boga i bliźniego.

Zachęcam więc kapłanów, siostry zakonne i wszystkich wiernych świeckich do włączenia się całym sercem w rozpoczynającą się dziś Nowennę, przygotowującą nas do kwietniowej uroczystości kanonizacyjnej. Otwórzmy się na słowa bł. Jana Pawła II, głoszone podczas niedzielnej Mszy św. w naszych świątyniach. Zachęcam także do prywatnej lektury tekstów Ojca Świętego. Proszę, by w czasie trwania Nowenny do każdej Mszy św., przed końcowym błogosławieństwem, dołączyć przygotowane modlitwy i wezwania za przyczyną naszego Błogosławionego Papieża.

Umiłowani w Panu, cały pontyfikat Błogosławionego Jana Pawła II był na różne sposoby związany z apostolstwem orędzia o Bożym Miłosierdziu. W naszej Nowennie podejmiemy także to papieskie posłannictwo poprzez nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Dlatego też zwracam się z gorącym apelem i prośbą, by w ramach Nowenny, o godz. 15:00 lub w godzinie nabożeństwa Gorzkich Żali, które będą nas gromadziły w Wielkim Poście, modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia lub Litanią do Błogosławionego Jana Pawła II. Przy tej okazji już dziś warto wspomnieć, o ogólnopolskiej akcji „Kanonizacyjna iskra miłosierdzia”, w którą włączy się także nasza diecezja. Za pośrednictwem młodzieży do każdego dekanatu trafi światło z Łagiewnik, które w okolicznościowym lampionie zostanie przekazane naszym przedstawicielom w światowym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mamy nadzieję, że w dzień kanonizacji to światło zapłonie w każdym polskim domu.

Drodzy Diecezjanie, niech nasze przygotowanie do kanonizacji będzie pogłębione, niech rozpali nasze serca i myśli. Dołóżmy starań, także w wymiarze indywidualnym, by te najbliższe tygodnie były dla nas sposobnością do wyrażenia na różne sposoby naszej pamięci o Błogosławionym Janie Pawle II, któremu tak wiele zawdzięczamy jako Kościół i Naród, w tym także niekatolicy. Oby 27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia, kiedy papież Franciszek ogłosi Błogosławionego Jana Pawła II świętym, każdy z nas doświadczył z serca płynącej radości, którą potem wspólnie wyrazimy podczas naszego odpustu diecezjalnego, 8 maja br., w dniu uroczystości św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona naszej diecezji i współpatrona naszej katedry. Spodziewamy się, że wówczas, podczas diecezjalnego dziękczynienia za kanonizację, będziemy mogli odsłonić i poświęcić pomnik świętego Papieża na placu przed katedrą.

Na trud naszego duchowego przygotowania do uroczystości kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II

wszystkim z serca błogosławię.

Ignacy Dec

Biskup Świdnicki 

List pasterski Biskupa Świdnickiego przed kanonizacją Błogosławionego Jana Pawła II – 23 lutego 2014 r.

Na podstawie: diecezja.swidnica.pl

Zobacz także
Jesteśmy wrażliwi na mowę
Dziękczynienie za Rok 2016
2 komentarze

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status