WYDARZENIA

Rocznik Kościoła katolickiego w Polsce 1991-2011

W Sekretariacie Episkopatu Polski odbyła się prezentacja Rocznika Kościoła katolickiego w Polsce za lata 1991-2011. Uczestniczyli w niej JE bp. Wojciech Polak, Sekretarz KEP, prof. Janusz Witkowski, Prezes GUS oraz ks. prof. Witold Zdaniewicz, Dyrektor ISKK. Opublikowany rocznik jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy ISKK i GUS i za pomocą danych liczbowych opisuje Kościół katolicki w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat.

Z punktu widzenia społecznego Kościół katolicki jest jedną z ważnych instytucji w Polsce. Stanowi nie tylko część Kościoła powszechnego, ale jest głęboko wpisany w historię naszego kraju. Świadomi tego faktu byli autorzy reprezentujący zarówno Główny Urząd Statystyczny jak i Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, którzy dzięki możliwej po przemianach demokratycznych w Polsce współpracy tych dwóch instytucji, przygotowali Rocznik statystyczny Kościoła katolickiego obejmujący latach 1918-1990. Od czasu wydania tego pamiętnego rocznika, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozostaje w stałej współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym. Dzięki temu udało się zrealizować wiele wspólnych badań oraz inicjatyw, m.in. nadawanie numerów Regon parafiom katolickim, badanie organizacji trzeciego sektora czy przygotowanie do Narodowego Spisu Powszechnego. Po dwudziestu latach świadectwem tej owocnej współpracy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego jest niniejsza publikacja, drugi w III Rzeczypospolitej Rocznik Kościoła katolickiego w Polsce. Autorzy rocznika postawili sobie za cel ukazanie w sposób możliwie pełny statystycznego obrazu Kościoła katolickiego w Polsce. Mamy świadomość, że nie jest to obraz wyczerpujący, ale bez wątpienia należy go traktować jako statystyczny raport, wykorzystujący wszystkie dostępne dane i ukazujący dynamikę instytucji Kościoła katolickiego w Polsce w ciągu 20 lat transformacji naszego kraju. Wśród zasadniczych źródeł oprócz danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego rocznik prezentuje dane zawarte w Annuarium Statatisticum Ecclesiae watykańskiego Biura Statystycznego oraz dane niektórych komisji Konferencji Episkopatu Polski. Rocznik został tak zaplanowany, aby przekrojowo ukazywał podstawowe zagadnienia takie jak podział administracyjny, świeckich i duchowieństwo, zakony męskie oraz żeńskie, kościelne organizacje trzeciego sektora jak również sakralne zabytki oraz miejsca pielgrzymkowe. Ponadto rocznik stara się ukazać również – przynajmniej w minimalnym zakresie – sferę duchową Kościoła dostępną dzięki wypracowanym przez Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wskaźnikom religijności (dominicantes, communicantes i participantes).

W roczniku ukazano także niektóre aspekty terytorialnego zróżnicowania zarówno struktur Kościoła, jak i religijności. Ponadto nie brakuje w roczniku informacji na temat tak istotnych elementów życia Kościoła jak powołania, działalność charytatywna, misyjna, pielgrzymki oraz święci i błogosławieni. Publikacja dostępna jest w Zakładzie Wydawnictw Statystycznych GUS oraz elektronicznie będzie udostępniona na stronie GUS: www.stat.gov.pl

(kk)

Na podstawie: iskk.pl

Zobacz także
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa
Twoje ciało stworzone do uwielbienia

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status