WYDARZENIA

Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. ogłosił ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Napisz Błogosławionemu Księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”. W portalu AKCJA już informowaliśmy o tym, ale tym razem podajemy szczegóły dotyczące przebiegu konkursu w Diecezji Świdnickiej.

Regulamin

1. Celem konkursu jest:

> przybliżenie postaci bł. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka – w 30. rocznicę jego męczeńskiej śmierci;
> Kształtowanie postaw chrześcijańskich, patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół.

3. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych:
> szkoła podstawowa
> gimnazjum
> szkoła ponadgimnazjalna

4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła Konkursu na bazie obejrzanych filmów i programów TVP poświęconych bł. ks. Jerzemu Popiełuszce oraz innych dostępnych materiałów.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnego, samodzielnego utworu literackiego w dowolnej formie, który nie był dotychczas publikowany nagradzany w innych konkursach. Pracę należy przesłać w formie wydruku komputerowego na adres organizatora. Maksymalna objętość utworu 4 strony formatu A4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5 cm).

6. Do każdej pracy należy dołączyć:
a)   kartę informacyjną zawierającą następujące dane:
> imię i nazwisko autora oraz wiek

> imię i nazwisko nauczyciela lub inne osoby, pod kierunkiem której praca została napisana wraz z numerem telefonu i adresem mailowym oraz dokładnym adresem szkoły łącznie z numerem telefonu,

> w przypadku indywidualnego zgłoszenia należy podać dokładny adres autora pracy oraz numer telefonu i adres mailowy.

b)   oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie.

7. Prace będą oceniane pod względem :
> zgodności z tematem,
> oryginalności,
> wartości artystycznych,
> poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.

8. Komisje poszczególnych etapów dokonują oceny zgłoszonych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora wyższego etapu.

9. Prace nadsyłane na konkurs nie będą zwracane.

10. Terminy:
> etap pierwszy – szkolny – należy zakończyć i przesłać maksymalnie trzy najlepsze prace z każdej grupy wiekowej w terminie do 19 października 2014 r. na adres: Parafia Chrystusa Króla, ul. 11 listopada 6a, 58 – 340 Głuszyca

> etap drugi – diecezjalny zakończy się 5 listopada 2014 r. Na tym etapie zostaną wybrane trzy prace z każdej grupy wiekowej i przesłane do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Warszawie.

> etap trzeci – ogólnopolski zakończy się 24 listopada 2014 r.

11.  Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

12.  O terminie uroczystego zakończenia konkursu, połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną powiadomieni listownie, pocztą elektroniczną, lub telefonicznie. Uczestnicy przyjeżdżają po odbiór nagród na własny koszt.

Zachęcamy do wzięcia udziału.

 Koordynatorzy konkursu:

Monika Rejman

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

prezes@serwer1739513.home.pl

Mariusz Ilczuk

Członek  Zarządu Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

mariuszi@go2.pl

tel. 663197988

Zobacz także
Nasze dziedzictwo – Polska
Ogólnopolski Kongres Jezusa Chrystusa Króla
Komentarze (1)

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Akcja KatolickaAkcja Katolicka Diecezji ŚwidnickiejBardoBenedykt XVIBiskup ŚwidnickiBoże NarodzeniechrześcijaństwoDiecezja ŚwidnickaEpiskopat PolskietykaEucharystiaewangelizacjafilmfotografiaFranciszekGłuszycaIgnacy DecJan Paweł IIJasna GóraJezus ChrystusKościółkulturaMagdalena JaroszMaryjamediamiłosierdziemodlitwaMonika RejmanmłodzieżpatriotyzmPielgrzymkapolitykaPolskaproliferekolekcjerodzinaSławomir AugustynowiczUrszula FurtakvideowiaraWielki PostZąbkowice ŚląskieŚwidnicaświadectwoświętość