WYDARZENIA

Utkany modlitwą

W tegoroczną i relacjonowaną przez portal AKCJA uroczystość Chrystusa Króla, Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej w dniu swego 10-lecia ubogacił się o szczególny symbol. Jest nim sztandar, poświęcenia którego w trakcie Mszy św. w Katedrze Świdnickiej dokonał Ksiądz Biskup Ignacy Dec.

Pasterz naszej Diecezji odmówił modlitwę: >> Boże, który dajesz początek wszelkim wspólnotom, pobłogosław ten sztandar należący do Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.  Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do podejmowania dzieła nowej ewangelizacji. Za przyczyną Maryi Niepokalanej i Świętego Jana Pawła II udzielaj pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana Naszego. Amen! << Następnie Ksiądz Biskup poświęcił i ucałował sztandar,którego głównym motywem jest wizerunek Chrystusa Króla Wszechświata i hasło „Króluj nam Chryste”.

Zanim doszło do tych wydarzeń, była myśl o ufundowaniu sztandaru z okazji dekady działalności Akcji Katolickiej w Diecezji Świdnickiej. Po raz pierwszy została sformułowana podczas spotkań członków Akcji, szczególnie podczas posiedzeń zarządu już rok temu. Ostatecznie decyzja zapadła wiosną bieżącego roku i o jego wykonanie zostały poproszone Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszą wizytę w klasztorze złożył ks. Sławomir Augustynowicz – asystent diecezjalny w czerwcu i wówczas powstał projekt. Od samego początku zamysł był taki, aby sztandar był prosty w swojej wymowie, aby zawierał obraz Chrystusa Króla – Patrona Akcji Katolickiej z wezwaniem ”Króluj nam Chryste” oraz charakterystyczny logotyp Akcji. Po tej rozmowie, pracę nad sztandarem podjęła Siostra Józefa.

Już pod koniec lipca można było zobaczyć pierwsze, jeszcze niewielkie i „niedoszlifowane” fragmenty twarzy Chrystusa na powstającym sztandarze. Siostra Józefa mówiła wtedy, że przede wszystkim chce, aby mający powstać symbol Akcji Katolickiej był omodlony w klasztorze, którego charyzmatem jest nieprzerwana adoracja Pana Jezusa. Przyjęty wcześniej „wzór” pochodził z jednego z popularnych obrazków, ale jego „przełożenie” na tkaninę nie jest tak oczywiste jak na przykład wydrukowanie czy przerobienie na maszynowo wykonany nićmi obraz. O postępie prac Siostra Józefa informuje telefonicznie, ale też Matka Przełożona klasztoru pozwala zobaczyć efekty na własne oczy. Sztandar Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej powstawał dzięki pracy rąk i – rzec można – anielskiej cierpliwości Siostry Józefy. Mniszka nie chce przypisywać sobie zasługi, bo – co mocno podkreśla – pragnie, by jej dłonie były kierowane wolą Bożą. Nie zaprzecza przy tym, że swoją pracę traktuje jako część powołania zakonnego. A jego osią jest codzienna wytrwała modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i pokorne wsłuchiwanie się w Słowo Boże. To wcale nie przeszkadza, a wręcz inspiruje do tego, by tkanie szat liturgicznych, bielizny ołtarzowej i rozmaitych emblematów – na przykład sztandarów rozmaitych instytucji i organizacji, uważać za profesjonalne zadanie. Ten, kto „zamawia” szatę czy sztandar musi otrzymać coś nie tylko niepowtarzalnego, ale też starannie wykonanego. O siłę wzroku, o staranność dłoni i poczucie piękna trzeba też się modlić. Siostra Józefa mówi o tym, że pewne umiejętności można nabyć, ale bez łaski od Pana Boga, nic nie wyjdzie tak dobrze. Jakby się chciało.

Jest początek października i widać już nie tylko zarysy, ale całe oblicze Pana Jezusa. Można też zobaczyć rewers sztandaru, na którym daje się dostrzec logo Akcji Katolickiej. Nitka za nitką, kolor obok koloru – codzienna cicho podejmowana praca Siostry Józefy wydobywa z „niczego” to „coś”, co zaczyna urzekać wzrok. Jednocześnie staje się motywem kolejnej refleksji nad znaczeniem rozmaitości powołań w Kościele. Siostra jest w ząbkowickim klasztorze Mniszek Klarysek od wielu lat, bo otworzyła się na wezwanie do modlitwy. Nie czuje się przez to, iż przebywa w izolacji od codziennego życia, oderwana od jego znaczeń, problemów, a przede wszystkim nadprzyrodzonego sensu. Siostry mają swoją stronę internetową, komunikują się z wieloma osobami poprzez pocztę elektroniczną. Nade wszystko jednak cenią codzienną modlitwę, która trwa tu przez całą dobę od ponad 60 lat. I właśnie owocem tejże modlitwy i wielu wyrzeczeń jest zdolność dostrzegania ludzi przychodzących do kościoła czy furty klasztornej nie tylko przez pryzmat powierzchownych i doraźnych uwarunkowań. Człowiek: samotny, w rodzinie, zapracowany, bezrobotny, samotny, chory, zagubiony, młody, starzec, kobieta, mężczyzna – każdy jest najpierw otaczany modlitwą. Dopiero następnym krokiem jest przejęcie się jego osobistą sytuacją, a gdy trzeba pomoc. Charyzmatem Zakonu Świętej Klary jest bowiem osobista i wspólnotowa modlitwa, zanoszona nieustająco we wszystkich polecanych i rozpoznawanych intencjach.

Miesiąc później, czyli w pierwszych dniach listopada, sztandar widać już prawie w całości. Można wzrokiem i dłońmi dosłownie dotknąć każdego elementu pięknie wykonanej z obu stron faktury symbolu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Jeszcze nie wszystko jest dokończone, ale do uroczystego poświęcenia jest kilkanaście dni, więc nie ma obaw, że „nie zdążymy”. Siostra Józefa wyznaje, iż pracując nad sztandarem Akcji zastanawiała się nad tym, co ten materialny znak „powie” tym, którzy go wezmą na swoje ramiona i tym, którzy będą go widzieć. Bardzo chciałaby, aby Pan Jezus był nie tylko widziany w formie plastycznego obrazu, ale przede wszystkim, aby każdy człowiek skupiony wokół sztandaru chciał przybliżyć się do Chrystusa Króla wewnętrznie i na zawsze. Siostra dodaje, że starała się ogarnąć sztandar modlitwą całej wspólnoty zakonnej, jakiej jest członkinią. Ufa też, że wszędzie tam, gdzie sztandar będzie eksponowany, duch modlitwy nie będzie ustawał.

Za dar modlitwy i pracy nad sztandarem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej serdecznie dziękujemy Siostrze Józefie oraz całej wspólnocie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich.

Członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej

I wreszcie – 23 listopada 2014 r. w Świdnicy. Podczas liturgii mszalnej w patronalne święto Akcji Katolickiej, w 10-lecie jej obecności w Diecezji Świdnickiej, nowy sztandar jest po raz pierwszy obecny publicznie. W pierwszym poczcie sztandarowym są panowie: Krzysztof Kręt, Ryszard Zawada i Marek Miętkiewicz. Prezes zarządu Monika Rejman zwraca się do Księdza Biskupa Ignacego Deca, mówiąc: >> Serdecznie prosimy o poświęcenie sztandaru Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Ten znak naszego stowarzyszenia z chwilą jego poświęcenia stanie się jeszcze jednym wyrazem wyrazem przynależności do Kościoła diecezjalnego. Będzie też symbolizować naszą obecność na różnych uroczystościach. Przede wszystkim jednak ma być i będzie przypomnieniem naszej wierności Panu Jezusowi – Królowi Wszechświata. << Dokonuje się poświęcenie sztandaru, poruszający gest ucałowania uczyniony przez Księdza Biskupa. Potem, już w auli kurialnej spotkanie uczestników uroczystości i wspólne pamiątkowe zdjęcie ze sztandarem. W ten sposób Akcja Katolicka w Diecezji Świdnickiej rozpoczęła jedenasty rok swojej misji.

(kk)    

Zobacz także
Cel nie uświęca środków
Sztuka działania i odpoczywania

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status