WYDARZENIA

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce

W 2016 r. mija 1050 lat od momentu, gdy Mieszko I przyjął chrzest. Z tej okazji powstała w Głównym Urzędzie Statystycznym jubileuszowa publikacja we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego. W kilkunastu monograficznych artykułach, wykorzystujących opracowania i źródła historyczne oraz wyniki badań statystycznych, ukazuje ona rolę, jaką odegrało chrześcijaństwo w Polsce.

Dzieje chrześcijaństwa oraz polskiej państwowości są ze sobą ściśle związane. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I było jednym z najistotniejszych wydarzeń w dziejach naszego kraju. Przez chrzest Polska stała się częścią zachodnioeuropejskiej cywilizacji chrześcijańskiej oraz znalazła się w kręgu kultury łacińskiej. Trzeba jednak podkreślić, że w późniejszych latach właśnie na terenie Rzeczypospolitej żyli razem chrześcijanie tradycji łacińskiej i greckiej, zachodniej i wschodniej, katolicy i protestanci. Począwszy od chrztu Polski Kościół i chrześcijaństwo splotły się nierozerwalnie z polską tożsamością oraz państwowością, co było szczególnie widoczne w czasach zagrożenia i utraty niepodległości.

Kościół katolicki był przez wieki nośnikiem nie tylko wiary, ale również polskości, szczególnie w ostatnich trudnych dla Polski wiekach.Współczesnymi symbolami przenikania się polskości oraz katolicyzmu są wielkie postacie – Św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński. Chrześcijaństwo w Polsce jest głęboko zakorzenione i przenika różne sfery życia społecznego, inspirując oraz współtworząc wiele ważnych instytucji. Istotne usługi społeczne, takie jak np. edukacja czy działalność charytatywna, są świadczone przez instytucje kościelne. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w obecnie obowiązującym w Polsce prawie: konstytucji z 1997 r., konkordacie i ustawach. Zgodnie z nimi, szanując wzajemną „niezależność i autonomię”, Kościół katolicki oraz Rzeczypospolita Polska współpracują troszcząc się o „dobro człowieka” oraz „dobro wspólne”. Podobne relacje wiążą Rzeczpospolitą z innymi wyznaniami chrześcijańskimi.

O roli chrześcijaństwa w Polsce świadczy też szerszy, europejski kontekst. Od samego początku chrześcijaństwo integruje Polskę z Europą. Z drugiej zaś strony przez wieki Kościół tradycji łacińskiej i greckiej splatały się ze sobą na terytorium Rzeczypospolitej, łącząc „dwa płuca Europy”, jak mówił św. Jan Paweł II.

POBIERZ ZOBACZ CAŁĄ PUBLIKACJĘ

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce_01

Na podstawie: iskk.pl
Zobacz także
Wakacje letnie nad morzem – zaproszenie
III Pielgrzymka Wspólnot Żywego Różańca

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status