WYDARZENIA

Europejska inicjatywa MAMA, TATA, DZIECI

Kiedy mężczyzna i kobieta pobierają się, robią to dlatego że pragną podjąć się najwspanialszego na świecie projektu – założyć razem rodzinę. Państwo rozpoznaje ważność małżeństwa nie z powodu strony uczuciowej tego związku, ale dlatego, że zastępowalność pokoleń i wychowanie dzieci jest gwarantem przyszłości narodu. To wyjaśnia znaczenie małżeństwa, które (co warte zapamiętania) nie jest zwykłą umową, ale instytucją.

Małżeństwo chroni rodzinę, ponieważ opera się na zobowiązaniu do wspólnego życia w duchu wzajemnego szacunku i odpowiedzialności za jego przyszłe potomstwo. W naturalny sposób, rodzina jest niezbędna tak dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. Jest to miejsce, w którym dzieci są szczególnie mile witane na tym świecie i wychowywane. To w rodzinie właśnie każdy z nas ma swoje miejsce w kolejnych pokoleniach. Rodzina zbliża nas do siebie, jest miejscem, gdzie rozpoczyna się solidarność  i umiejętność dzielenia się. Rodzina zapewnia poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie i jest najlepszą ochroną przed samotnością. Rodzina jest także motorem napędowym obecnej i przyszłej gospodarki. W skrócie….

rodzina jest podstawową komórką społeczną.

Właśnie z tego powodu założyciele Unii Europejskiej zagwarantowali do wyłącznej kompetencji państw członkowskim zastosowanie zasady pomocniczości do wszystkiego, co łączy się z rodziną. Innymi słowy – działania polityczne dotyczące rodziny mają być podejmowane na poziomie kraju, w bliskości rodzin.

Pomimo tego faktu, od pewnego czasu dokumenty UE coraz częściej zawierają wzmianki o rodzinie. W pewnych przypadkach, dokumenty te uciekają się nawet do definiowania rodziny – nawet jeśli owe definicje różnią się od siebie. Co więcej, wiele raportów przyjętych w ostatnich latach przez Parlament Europejski dotyczy relacji rodzic – dziecko, inaczej mówiąc – rodziny. Taka sytuacja stwarza problemy, tym bardziej że rozumienie pojęcia małżeństwa i rodziny przez poszczególne państwa europejskie coraz bardziej różni się od siebie. Skutkuje to tym, że dokumenty europejskie stają się coraz trudniejsze do interpretacji i zastosowania, jako że intencje prawodawców nie są w tym względzie jasne.

Unia Europejska pilnie potrzebuje zatem przejrzystych i precyzyjnych definicji pojęć małżeństwa i rodziny. Oczywiście, definicje te powinny przyczynić się do budowania jedności europejskiej, opierając się na wspólnym dla wszystkich państw członkowskich mianowniku, i oddając uniwersalną rzeczywistość człowieczeństwa – małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą oraz więzi między ojcem, matką i dziećmi.

KLIKNIJ I ZOBACZ PROJEKT DOKUMENTU PRAWNEGO

Z tych to powodów MAMA, TATA I DZIECI prosi do dołączenie się do Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która wyraża wolę obywateli 28 państw członkowskich. Wiele osób uznaje, że umyślne pozbawienie dziecka ojca lub matki oraz wiedzy o swoim pochodzeniu jest zarówno niesprawiedliwe, jak i nienaturalne. Sprawą zasadniczą jest szacunek dla małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz dla więzów łączących ojca, matkę i dziecko. Pomóż nam w zdobyciu dużej liczby podpisów by uczynić nasz apel wyraźnym sygnałem dla Europejskich decydentów. Twój podpis ma znaczenie!

JEŚLI CHCESZ POPRZEĆ TĘ INICJATYWĘ – KLIKNIJ TUTAJ I PODPISZ JĄ

Zobacz także
I FORUM KATOLICKIE w Diecezji Świdnickiej
Gdy budzą się demony

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status