U NAS

Rok 2017 zaplanowany – po sesji zimowej Rady DIAK Diecezji Świdnickiej

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej na swoim pierwszym tegorocznym posiedzeniu podsumowała działalność w 2016 roku i przyjęła ustalenia dotyczące aktywności naszego stowarzyszenia w roku 2017.

Zebranie, które odbyło się 14 stycznia 2016 r. w Głuszycy, rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez ks. asystenta dra Sławomira Augustynowicza. Otwarcia obrad dokonała Pani prezes Zarządu DIAK Magdalena Jarosz, która powitała wszystkich przybyłych, którzy następnie przewodniczenie spotkaniu powierzyli Panu Krzysztofowi Kotowiczowi – wiceprezesowi Zarządu DIAK. W pierwszej części posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania za rok 2016. Pani prezes Magdalena Jarosz podzieliła się informacjami z prac Zarządu DIAK, zaś Pani skarbnik Maria Szydłowska przedłożyła dane dotyczące stanu finansów. Oceny całorocznej aktywności dokonał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Olszewski, który w konkluzji wniósł o zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2016. W głosowaniach Rada jednogłośnie zatwierdziła sprawozdania i udzieliła Zarządowi DIAK absolutorium.

W drugiej części zebrania przedmiotem wystąpień i dyskusji były plan pracy, plan finansowy i kalendarium Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej na rok 2017. Przedstawiając proponowany plan pracy Pani prezes Magdalena Jarosz zwróciła uwagę m.in. na: obszar formacyjny (w tym: rekolekcje, szkolenia z zakresu ewangelizacji i warsztaty medialne), obszar informacyjny (w tym: prowadzenie serwisu internetowego i w mediach społecznościowych, tworzenia materiałów promocyjnych i aktywność w mediach katolickich), obszar ewangelizacji (w tym:  organizacja wydarzeń kulturalno- patriotycznych, włączenie się w organizację wydarzeń patriotycznych, inicjowanie wydarzeń skierowanych poza krąg członków AK z zamiarem pozyskiwania nowych członków, powołanie biura i zatrudnienie pracownika). Referując projekt kalendarium na rok 2017 Pani prezes wymieniła następujące planowane wydarzenia:

Termin Wydarzenie Miejsce Kto za to odpowiada
14 stycznia Posiedzenie  Rady i Zarządu DIAK DŚ Głuszyca
28 stycznia Warsztaty Dziennikarskie AK I KSM

„Czas na media”

Głuszyca Krzysztof Kotowicz
25 lutego Społeczna Akademia Liderów Głuszyca Magdalena Jarosz
4 marca Wielkopostny Dzień Skupienia w parafii pw. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu Wałbrzych

 

Jacek Pawlik
10 czerwca Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę Częstochowa Jacek Pawlik
10 września Pielgrzymka do Sanktuarium w Bobolicach Bobolice Roman Pińkowski
6-7 października Akcja Katolicka organizuje Pielgrzymkę do Zakopanego dla wszystkich chętnych Krzeptówki Jacek Pawlik
25 listopada Dzień skupienia Członków i sympatyków Akcji Katolickiej (całodniowy) – obchody święta patronalnego Świdnica Jacek Pawlik
26 listopada Parafialne obchody patronalnego święta Akcji Katolickiej (w POAKach) Poszczególne POAK Prezesi POAKów

Po dyskusji, podczas której mowa była m.in. o organizacji rekolekcji dla dzieci i młodzieży z rodzin członków i sympatyków AK, akcji ewangelizacji przez dobry film i zainicjowaniu wakacyjnego wypoczynku dla rodzin wielodzietnych, Rada DIAK przyjęła jednogłośnie plan pracy, kalendarium oraz plan finansowy na rok 2017.

Przed zakończeniem posiedzenia głos zabrał ks. asystent Sławomir Augustynowicz. Podkreślał potrzebę osobistego zaangażowania prezesów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej w ożywianie aktywności poszczególnych POAK-ów. W tym kontekście ustalono m.in., że w najbliższym czasie oddziały parafialne przekażą swoje sprawozdania za 2016 rok, a termin składania relacji z aktywności w roku 2017 oraz uregulowania statystyk członkowskich za bieżący rok upływa 30 listopada 2017. Przyjęto także wstępny termin następnego posiedzenia Rady DIAK Diecezji Świdnickiej na czerwiec br. (dokładna data zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem). Po raz kolejny Pani prezes Magdalena Jarosz poinformowała, że biuro DIAK w Głuszycy prowadzi Pani Klaudia Chętkowska, która na co dzień troszczy się o dokumentację i przepływ informacji w naszym stowarzyszeniu.

Na zakończenie dwugodzinnych obrad, po modlitwie „Anioł Pański”, błogosławieństwa obecnym na spotkaniu i wszystkim członkom Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej udzielił ks. dr Sławomir Augustynowicz.

Zobacz także
#czyń_dobro_i_mów_o_tym
Miłosierdzie istotą chrześcijańskiej doskonałości

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status