WYDARZENIA

Tydzień drugi nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce.

05 Mar 2021 ·

Rozpoczynamy drugi tydzień modlitwy poprzez wstawiennictwo naszego Świętego Patrona Jana Pawła II, który to towarzyszyć nam będzie w relikwiarzu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej. W bieżącym tygodniu otaczamy naszą modlitwą Papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów. Niech dobry Pan im błogosławi i strzeże.

……………………

Nowenna do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce

2 maja 1996  2 maja 2021

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, ofiarujemy Ci tę nowennę na cześć i chwałę Twoją i nasze dziękczynienie za 25 lat obecności Akcji Katolickiej w Polsce.

Jednocześnie pokornie błagamy Cię Boże, abyśmy za wstawiennictwem św. Jana Pawła mogli otrzymać łaski, o które prosimy w tej nowennie, jeżeli to jest zgodne z wolą Twoją.

Tydzień drugi

Modlitwa w intencji Papieża, biskupów i kapłanów
Modlitwa do Św. Jana Pawła II patrona Akcji Katolickiej w Polsce

Janie Pawle II, nasz Święty Patronie,
zjednoczony z Chrystusem i całkowicie oddany Maryi.
Ty, który przykładnie realizowałeś swoje powołanie,
całym życiem świadczyłeś o wielkiej miłości Boga i ludzi,
wzywając nas do wypłynięcia na głębię i apostolskiego życia.
Święty Janie Pawle II,
Patronie Akcji Katolickiej w Polsce i mój Święty Patronie,
uproś dla nas u Boga łaskę powołania i umocnienia,
dar odwagi i mądrości.
Prosimy zanieś przed Boży tron swoją modlitwę,
abyśmy i my, zapatrzeni w Twój przykład,
podejmując apostolskie wyzwania,
byli Jego znakiem i świadectwem dla świata.

Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

Posługa następcy św. Piotra jest posługą wiary, zgodnie ze słowami Chrystusa: „Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara”. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32). Taka jest misja Piotra, taka jest misja Kościoła. Kościół zapatrzony we wzór swego Mistrza nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, aby móc służyć człowiekowi, głosząc Ewangelię. (Jan Paweł II, Wrocław, 31 maja 1997r.)

Nasza praca duszpasterska domaga się tego, abyśmy byli blisko ludzi i wszystkich spraw – czy to będą sprawy osobiste, czy rodzinne, czy społeczne – ale byśmy byli blisko tych wszystkich spraw <<po kapłańsku>>. Wtedy tylko – w kręgu tych wszystkich spraw – jesteśmy sobą. Kiedy zaś naprawdę służymy, owym ludziom, nieraz bardzo trudnym sprawom, wtedy jesteśmy sobą: wierni swojemu własnemu powołaniu. Musimy z całą przenikliwością szukać razem z wszystkimi ludźmi tej prawdy i tej sprawiedliwości, której właściwy i ostateczny wymiar znajdujemy nie gdzie indziej, ale tylko w Ewangelii – owszem, w samym Chrystusie. (Jan Paweł II, Do kapłanów, Częstochowa, 6 czerwca 1979r.)

Święty Janie Pawle, jesteśmy świadkami agresji słownej i fizycznej na hierarchów Kościoła i na kapłanów. Dostrzegamy starania Papieża Franciszka o to, aby chrześcijanie zachowywali coraz pełniejszą więź z Bogiem, Jego zmagania o odrzucenie przez ludzi istniejącego w świecie zła, Jego starania o dobro ludzi, którym dzieje się krzywda. Wypraszaj u Boga zdrowie dla Papieża Franciszka i siły potrzebne do wypełnienia powierzonej mu misji. Wypraszaj dla Kościoła w Polsce świętych kapłanów, wiernych i wiarygodnych świadków Bożej łaski, którzy odważnie podejmą trud pracy w Winnicy Pańskiej.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Litania do Św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson,
Kyrie elejson Chryste usłysz nas,
Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Imprimatur: kard. Stanisław Dziwisz, Nr 985)

(Za:Tydzień drugi nowenny do Św. Jana Pawła II przed 25. Rocznicą powołania Akcji Katolickiej w Polsce. | Akcja Katolicka w Polsce)

Zobacz także
Zostań reporterem AKCJI !
Słowo Boże przekonuje

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status