KONTAKT

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

 

SIEDZIBA:

Plac Jana Pawła II 1

58 – 100 Świdnica

 

BIURO:

ul. 11 Listopada 6 A

58-340 Głuszyca

NIP 8842565445, REGON 020191763

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 84 1090 2369 0000 0001 0486 2591

 

ZARZĄD:

 

Prezes

Jacek Pawlik

tel: 793289184

e-mail: prezes@diak.swidnica.pl

 

Wiceprezesi:

– Krzysztof Kręt

– Anna Sosialuk

e-mail: an.sosialuk@wp.pl

 

Skarbnik

Maria Szydłowska

e-mail:  szydlowska.m@gazeta.pl

 

Sekretarz

– Agnieszka Partyka

e-mail:  biuro@diak.swidnica.pl

 

Delegat na Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej:

–  Żaneta Nukui

 

ASYSTENT KOŚCIELNY DIAK:

Ks. dr Sławomir Augustynowicz

e-mail: padreslawek@gmail.com