Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

 1. Magdalena Jarosz – prezes Zarządu
 2. Anna Kalbarczyk
 3. Krzysztof Kręt
 4. Bogdan Mikła
 5. Żaneta Nukui
 6. Leszek Olszewski
 7. Anna Sosialuk
 8. Ryszard Stelmaszczyk
 9. Maria Szydłowska – skarbnik
 10. Alicja Taszycka
 11. Henryka Wiaderna
 12. Ryszard Zawada
 13. Jacek Walkowicz