Archiwum: sumienie

WYDARZENIA

Rachunek sumienia

Rzecz dzieje się w Wielkiej Brytanii w XIV wieku. Nicholas, młody ksiądz dopuszcza się cudzołóstwa z jedną ze swych parafianek. Przyłapany na gorącym uczynku przez jej męża wdaje się z nim w tragiczną w skutkach bójkę, po której musi uciekać jak najdalej od swej parafii.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Każdy powinien mieć prawo do wykonywania swojego zawodu zgodnie z własnym sumieniem

Czy wiesz, że lewicowe lobby i wielkonakładowe media prowadzą ohydną kampanię oszczerstw wobec lekarzy, którzy ośmielają się, w zgodzie ze swoim sumieniem i wiarą, odmawiać wykonywania aborcji lub nie wydawać recept na preparaty antykoncepcyjne?

zobacz więcej
NAMYSŁY

Kościół Katolicki znajduje się w ustawicznym ogniu krytyki

Święty Jan Paweł II napominał współczesne narody, aby nie dopuściły do zakwestionowania Bożej Obecności w ich życiu, ponieważ nieobecność Boga prowadzi zawsze do pustki, do braku sensu istnienia, do lęku przed przyszłością oraz do rozpaczy, przykrywanej dziś powszechnie przez prymitywną, głupkowatą, a czasem bluźnierczą rozrywkę, proponowaną przez rozmaite media i instytucje w zamian za wiarę i przeżycia religijne. Szczęście, godność i sens życia bowiem – głosił święty Papież – zagwarantować może tylko Bóg. Ten, kto nie uszanuje Boga, nie uszanuje także człowieka oraz jego godności i podstawowych praw.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Kościół będzie wiecznie żądać prawdy i wolności – dlatego ma tylu wrogów

Onego czasu rzekł Jezus do uczniów swoich: Nie bój się trzódko mała, bo spodobało się Ojcu Waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie, co macie, a dajcie jałmużnę i sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie (Łk 12,32-33. Ewangelia ze Mszy świętej na uroczystość błogosławionego Ładysława z Gielniowa).

zobacz więcej
1 2
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status