Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

 `

23 stycznia 2016 r. Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej dokonała wyboru prezesa Zarządu DIAK przedkładając Ordynariuszowi Diecezji Świdnickiej trzy kandydatury, spośród których Ksiądz Biskup Ignacy Dec z dniem 26 stycznia 2016 r. powołał Panią Magdalenę Jarosz. 

17 lutego 2016 r. Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej dokonała wyboru członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu.

23 lutego 2016 r. ukonstytuował się Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej w składzie:

Pani Magdalena Jarosz – prezes,

Pan Krzysztof Kręt – wiceprezes,

Pani Maria Szydłowska – skarbnik,

Pani Anna Sosialuk – członek,

Pani Żaneta Nukui – członek,

Pan Jacek Pawlik – członek,

Asystentem kościelnym jest Ksiądz dr Sławomir Augustynowicz.

***

17 marca 2012 r. Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej dokonała wyboru Prezesa Zarządu, a 14 września 2012 r. wyboru członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu w osobach:

 1. Monika Rejman – prezes,
 2. Leszek Olszewski – wiceprezes,
 3. Piotr Bergander – wiceprezes,
 4. Magdalena Jarosz – sekretarz,
 5. Maria Szydłowska – skarbnik,
 6. Kamila Dzieszuk – członek,
 7. Tomasz Kaśkiewicz – członek,
 8. Krzysztof Kręt – członek,
 9. Krzysztof Kotowicz – członek

Do 14 września 2012 roku Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej pracował w składzie:

 1. Monika Rejman – prezes,
 2. Teresa Bazała- wiceprezes,
 3. Leszek Olszewski – wiceprezes,
 4. Krystian Bukina – sekretarz,
 5. Maria Szydłowska – skarbnik,
 6. Elżbieta Gigiel – członek,
 7. Teresa Fereżyńska – członek,
 8. Tadeusz Paszczak – członek,
 9. Mirosław Jarosz – członek.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status