KONTAKT

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

 

SIEDZIBA:

Plac Jana Pawła II 1

58 – 100 Świdnica

 

BIURO:ul. 11 Listopada 6 A

58-340 Głuszyca

NIP 8842565445, REGON 020191763

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 84 1090 2369 0000 0001 0486 2591

 

ZARZĄD:

 

Prezes

Jacek Pawlik

tel: 793289184

e-mail: prezes@diak.swidnica.pl

 

Wiceprezesi:

– Krzysztof Kręt

 

 

Skarbnik

Maria Szydłowska

e-mail:  szydlowska.m@gazeta.pl

 

Sekretarz

– Agnieszka Partyka

e-mail:  biuro@diak.swidnica.pl

 

Delegat na Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej:

–  Waldemar Nowik

 

ASYSTENT KOŚCIELNY DIAK:

Ks. dr Sławomir Augustynowicz

e-mail: padreslawek@gmail.com

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status