Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej

RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ

 1. Jacek Pawlik– prezes Zarządu
 2. Krzysztof Kręt
 3. Bogdan Mikła
 4. Żaneta Nukui
 5. Anna Sosialuk
 6. Maria Szydłowska – skarbnik
 7. Henryka Wiaderna
 8. Ryszard Zawada
 9. Janina Hrynek
 10. Mateusz Fąfara
 11. Agnieszka Partyka