Kategoria: WYDARZENIA

U NAS WYDARZENIA

Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

 

Już po raz trzeci serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcjach skierowanych do liderów Akcji Katolickiej, skupionych w naszych strukturach każdego poziomu. To, że inicjatywa jest potrzebna pokazały lata poprzednie. Wiele osób z naszych wspólnot już na nie oczekuje i coraz częściej zapytuje o ich szczegóły. Dlatego też, z wielką radością oczekujemy na te niecodzienne umacniające nas duchowo i wspólnotowo spotkania.

Zaplanowane na ten rok rekolekcje odbędą się wg wypracowanego w latach poprzednich schematu. Zapraszamy do czterech miast Polski, tym razem do: Starego Sącza, Poznania, Częstochowy oraz Warszawy. W każdym z nich oczekujemy na liderów Akcji Katolickiej z około dziesięciu diecezjalnych instytutów. Myślą przewodnią wszystkich spotkań rekolekcyjnych będą słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej”. Poprowadzi je ks. dr Jan Bartoszek – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Myśl przewodnia rekolekcji nawiązuje do słów naszego Patrona św. Jana Pawła II, których 40. rocznica wypowiedzenia przypada na obecny rok. Słowa te nawiązują również do osoby Ducha Świętego, któremu został poświęcony dwuletni Program Duszpasterski Kościoła w Polsce, w tym drugim roku przeżywany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.
Poprzez ten szczególny czas rekolekcji zachęcamy członków Akcji Katolickiej do rozpoczęcia duchowego przygotowania do 100. rocznicy urodzin naszego patrona św. Jana Pawła II oraz świętowania 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce, które to przypadają w przyszłym roku oraz 25-lecia reaktywacji naszego stowarzyszenia, który to jubileusz przypadnie na 2021 rok. Polecam też Państwa modlitwie naszego Rekolekcjonistę, aby ten święty czas przyniósł oczekiwane owoce.

Pomimo narzuconego porządku organizacyjnego, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia zmiany miejsca i terminu tak, aby każdy, kto zapragnie pogłębić swoją formację i przeżyć niecodzienny czas w naszej akcyjnej wspólnocie mógł to uczynić. Podobnie jak w latach poprzednich serdecznie proszę, aby zgłoszenia udziału w rekolekcjach dokonywali Prezesi DIAK lub wyznaczona przez nich jedna osoba. Koszt rekolekcji ze względu na bardzo dużą rozpiętość cen w ośrodkach, dla uczestników w Starym Sączu ustalono na 150,00 zł. a dla wszystkich pozostałych miejsc wynosi 170,00 zł od osoby, pozostałe koszty pobytu pokryte zostaną ze środków ogólnokrajowych. Zachęcam jednocześnie by Zarządy diecezjalne, w miarę swoich możliwości również wspomogły podjęcie tej formacji.

Dobre przygotowanie tego przedsięwzięcia to także spore wyzwanie organizacyjne, dlatego też serdecznie proszę by zgłoszeń nie pozostawić na ostatni czas, a w miarę możliwości przygotowane imienne listy uczestników przekazać już podczas zaplanowanej Rady KIAK w dniu 02.02.2019.
Plan rekolekcji wraz ze szczegółami zgłoszeń oraz ramowy program rekolekcyjnych spotkań można znaleźć na stronie Akcji Katolickiej w Polsce.

Szczęść Boże!
Urszula Furtak, prezes KIAK

zobacz więcej
WYDARZENIA

Wszystkiego dobrego na ten święty czas….

zobacz więcej
WYDARZENIA

Akcja Katolicka w Polsce zaprasza na pielgrzymkę dziękczynną do Rzymu.

W nawiązaniu do wstępnych uzgodnień dokonanych podczas ostatniego spotkania Rady KIAK w Warszawie, serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce dziękczynnej Akcji Katolickiej w Polsce do Rzymu, w dniach 31.03-04.04.2019 roku.
Podczas wspólnej samolotowej pielgrzymki, przez wstępnie zadeklarowanych podczas Rady KIAK przedstawicieli wielu diecezji, będziemy Bogu dziękować za dar i osobę Św. Jana Pawła II, naszego Świętego Patrona. Dane nam będzie modlić się w tym wyjątkowym dla Kościoła miejscu, w czasie kolejnej rocznicy odejścia do domu Ojca Papieża Polaka. Nie zabraknie odwiedzenia wielu miejsc Wiecznego Miasta, w tym udamy się do grobu Św. Stanisława Kostki na Kwirynale. Nasze pielgrzymowanie zakończymy podczas porannej czwartkowej Mszy Św. dla Polaków, przy grobie Św. Jana Pawła II.
Koszt pielgrzymki to 1600 zł plus przelot. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ak.org.pl. Druki zgłoszeń uczestników do dnia 17.12.2018r. przyjmuje trzech koordynatorów:
Grażyna Kominek – prezes DIAK Archidiecezji Krakowskiej, tel. 501 739 275, gkominek@gmail.com,
Aneta Wolna – prezes DIAK Diecezji Ełckiej, tel. 600 069 359, anetawolna@vp.pl,
Marek Witkowski – delegat DIAK Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, tel. 606 496 309, marek.witkowski@hotmail.com.
Serdecznie zapraszamy!
W imieniu Zarządu KIAK,
Urszula Furtak, prezes

zobacz więcej
WYDARZENIA

23 lutego – dzień modlitwy i postu w intencji pokoju

W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, zachęcam wszystkich wiernych do udziału w specjalnym dniu modlitwy i postu w intencji pokoju – 23 lutego, w piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu.

zobacz więcej
1 2 3 313