NAMYSŁY

Drogi duchowego rozwoju rodziny – cz.2

Kolejne, piąte Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 1-9 lipca 2006 r. w Walencji. Jego hasło brzmiało: Przekaz wiary w rodzinie. Tradycyjnie w ramach spotkania odbył się kongres teologiczno-duszpasterski. Jego zwieńczeniem było wieczorne czuwanie modlitewne i Msza św. rodzin z całego świata pod przewodnictwem Benedykta XVI.
>> Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość << – powiedział papież do wiernych zgromadzonych na wieczornym czuwaniu. Podczas Mszy św. wieńczącej spotkanie Benedykt XVI powiedział, że rodzina jest rzeczywistością Bożą, nie tylko ludzką. Przypomniał przede wszystkim o cudzie przekazywania życia, u którego podstaw zawsze leży Boży zamysł. Podkreślił, że ta godność życia każdego dziecka Bożego widoczna jest zwłaszcza w tajemnicy Wcielenia. Benedykt XVI wskazał na rodzinę jako uprzywilejowane środowisko, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość.

Szóste Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 14-18 stycznia 2009 r. w mieście Meksyk. Jego zawołaniem były słowa: Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich. Benedykta XVI w stolicy Meksyku reprezentował legat papieski kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe przewodniczył modlitwie różańcowej i Mszy św. na zakończenie spotkania. Do jego uczestników dwukrotnie przesłanie skierował Ojciec Święty. Benedykt XVI powiedział, że rodzina jest w sercu Papieża i zapewnił o swojej modlitwie w intencji wszystkich rodzin na całym świecie, zawierzając je zarazem Matce Bożej z Guadalupe – aby „kroczyły drogą świętości”.  >> W Meksyku Ewangelia jest głęboko zakorzeniona, tworząc część kultury, tradycji i tożsamości mieszkańców. Trzeba chronić to bogate dziedzictwo, aby było siłą do utrzymania wartości moralnych i duchowych i żeby przezwyciężało wszelkie trudności, jakie stają przed nowymi pokoleniami << – mówił Benedykt XVI. W ramach Spotkania odbyło się Sympozjum Teologiczno-Duszpasterskie, którego prace przebiegały w trzech kierunkach: „Stosunki i wartości rodzinne”, „Rodzina a seksualność” oraz „Wychowawcze powołanie rodziny”. W tym spotkaniu Benedykt XVI przypomniał, za bł. Janem Pawłem II, że rodzina jest szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich i zadaniem rodziny jest przekazanie tych wartości młodemu pokoleniu.

Ostatnie, siódme Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w Mediolanie dniach 30 maja – 3 czerwca 2012 r. i przebiegało pod hasłem Rodzina: praca i święto. Wstępem do tego wielkiego wydarzenia kościelnego i społecznego był Międzynarodowy Kongres Teologiczno-Duszpasterski. Benedykt XVI w Liście na te Dni napisał:  >> Praca i świętowanie są ściśle związane z życiem rodzin: warunkują ich wybory, wpływają na stosunki między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi, mają wpływ na relacje rodziny ze społeczeństwem, a także z Kościołem. Pismo Święte (por. Rdz 1-2) mówi nam, że rodzina, praca i dzień świąteczny to Boże dary i błogosławieństwa, które mają nam pomagać przeżywać życie w pełni po ludzku. Codzienne doświadczenie pokazuje, że prawdziwy rozwój osoby obejmuje zarówno wymiar indywidualny, rodzinny i wspólnotowy, jak i aktywność oraz relacje związane z pełnioną funkcją, a także otwarcie na nadzieję i na Dobro nie mające granic. Niestety – kontynuował Papież – w naszych czasach planowanie i organizacja pracy pod kątem konkurencji rynkowej i największego zysku oraz traktowanie święta jako okazji do ucieczki od obowiązków i konsumpcji przyczyniają się do rozbicia rodziny i wspólnoty oraz do upowszechniania indywidualistycznego stylu życia. Potrzebna jest zatem refleksja i działanie ukierunkowane na pogodzenie wymogów i czasu pracy z potrzebami rodziny oraz na przywrócenie prawdziwego znaczenia święta, zwłaszcza niedzieli, cotygodniowej Paschy, dnia Pańskiego i dnia człowieka, dnia rodziny, wspólnoty i solidarności. <<

Benedykt XVI zaprosił, by na nowo przemyśleć pracę i świętowanie w perspektywie rodziny zjednoczonej i otwartej na życie, dobrze uczestniczącej w życiu społeczeństwa i Kościoła, dbającej o jakość relacji, a nie tylko o dobrobyt samej rodziny. Jednakże aby to wydarzenie rzeczywiście przyniosło owoce, nie może być faktem odosobnionym, lecz winno być włączone w odpowiedni program przygotowań o charakterze kościelnym i kulturalnym. Wyraził też nadzieję już w roku 2011, w 30. rocznicę ogłoszenia przez Bł. Jana Pawła II adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, będącej «magna charta» duszpasterstwa rodzin, >> zostanie zapoczątkowany wartościowy program, obejmujący inicjatywy na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym, mające na celu uwydatnienie najprawdziwszych i najbardziej pozytywnych aspektów pracy i świętowania, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na konkretne życie rodzin. <<

ks. Czesław Parzyszek SAC

ZOBACZ POPRZEDNIE ROZWAŻANIE: Drogi duchowego rozwoju rodziny – cz. 1

Zobacz także
Brak «sacrum» zubaża kulturę
Jezus ponad wszystko

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Akcja KatolickaAkcja Katolicka Diecezji ŚwidnickiejBardoBenedykt XVIBiskup ŚwidnickiBoże NarodzeniechrześcijaństwoDiecezja ŚwidnickaEpiskopat PolskietykaEucharystiaewangelizacjafilmfotografiaFranciszekGłuszycaIgnacy DecJan Paweł IIJasna GóraJezus ChrystusKościółkulturaMagdalena JaroszMaryjamediamiłosierdziemodlitwaMonika RejmanmłodzieżpatriotyzmPielgrzymkapolitykaPolskaproliferekolekcjerodzinaSławomir AugustynowiczUrszula FurtakvideowiaraWielki PostZąbkowice ŚląskieŚwidnicaświadectwoświętość