NAMYSŁY

Drogi duchowego rozwoju rodziny – cz.2

Kolejne, piąte Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 1-9 lipca 2006 r. w Walencji. Jego hasło brzmiało: Przekaz wiary w rodzinie. Tradycyjnie w ramach spotkania odbył się kongres teologiczno-duszpasterski. Jego zwieńczeniem było wieczorne czuwanie modlitewne i Msza św. rodzin z całego świata pod przewodnictwem Benedykta XVI.
>> Rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość << – powiedział papież do wiernych zgromadzonych na wieczornym czuwaniu. Podczas Mszy św. wieńczącej spotkanie Benedykt XVI powiedział, że rodzina jest rzeczywistością Bożą, nie tylko ludzką. Przypomniał przede wszystkim o cudzie przekazywania życia, u którego podstaw zawsze leży Boży zamysł. Podkreślił, że ta godność życia każdego dziecka Bożego widoczna jest zwłaszcza w tajemnicy Wcielenia. Benedykt XVI wskazał na rodzinę jako uprzywilejowane środowisko, w którym każda osoba uczy się dawać i otrzymywać miłość.

Szóste Światowe Spotkanie Rodzin odbyło w dniach 14-18 stycznia 2009 r. w mieście Meksyk. Jego zawołaniem były słowa: Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich. Benedykta XVI w stolicy Meksyku reprezentował legat papieski kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który w sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe przewodniczył modlitwie różańcowej i Mszy św. na zakończenie spotkania. Do jego uczestników dwukrotnie przesłanie skierował Ojciec Święty. Benedykt XVI powiedział, że rodzina jest w sercu Papieża i zapewnił o swojej modlitwie w intencji wszystkich rodzin na całym świecie, zawierzając je zarazem Matce Bożej z Guadalupe – aby „kroczyły drogą świętości”.  >> W Meksyku Ewangelia jest głęboko zakorzeniona, tworząc część kultury, tradycji i tożsamości mieszkańców. Trzeba chronić to bogate dziedzictwo, aby było siłą do utrzymania wartości moralnych i duchowych i żeby przezwyciężało wszelkie trudności, jakie stają przed nowymi pokoleniami << – mówił Benedykt XVI. W ramach Spotkania odbyło się Sympozjum Teologiczno-Duszpasterskie, którego prace przebiegały w trzech kierunkach: „Stosunki i wartości rodzinne”, „Rodzina a seksualność” oraz „Wychowawcze powołanie rodziny”. W tym spotkaniu Benedykt XVI przypomniał, za bł. Janem Pawłem II, że rodzina jest szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich i zadaniem rodziny jest przekazanie tych wartości młodemu pokoleniu.

Ostatnie, siódme Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w Mediolanie dniach 30 maja – 3 czerwca 2012 r. i przebiegało pod hasłem Rodzina: praca i święto. Wstępem do tego wielkiego wydarzenia kościelnego i społecznego był Międzynarodowy Kongres Teologiczno-Duszpasterski. Benedykt XVI w Liście na te Dni napisał:  >> Praca i świętowanie są ściśle związane z życiem rodzin: warunkują ich wybory, wpływają na stosunki między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi, mają wpływ na relacje rodziny ze społeczeństwem, a także z Kościołem. Pismo Święte (por. Rdz 1-2) mówi nam, że rodzina, praca i dzień świąteczny to Boże dary i błogosławieństwa, które mają nam pomagać przeżywać życie w pełni po ludzku. Codzienne doświadczenie pokazuje, że prawdziwy rozwój osoby obejmuje zarówno wymiar indywidualny, rodzinny i wspólnotowy, jak i aktywność oraz relacje związane z pełnioną funkcją, a także otwarcie na nadzieję i na Dobro nie mające granic. Niestety – kontynuował Papież – w naszych czasach planowanie i organizacja pracy pod kątem konkurencji rynkowej i największego zysku oraz traktowanie święta jako okazji do ucieczki od obowiązków i konsumpcji przyczyniają się do rozbicia rodziny i wspólnoty oraz do upowszechniania indywidualistycznego stylu życia. Potrzebna jest zatem refleksja i działanie ukierunkowane na pogodzenie wymogów i czasu pracy z potrzebami rodziny oraz na przywrócenie prawdziwego znaczenia święta, zwłaszcza niedzieli, cotygodniowej Paschy, dnia Pańskiego i dnia człowieka, dnia rodziny, wspólnoty i solidarności. <<

Benedykt XVI zaprosił, by na nowo przemyśleć pracę i świętowanie w perspektywie rodziny zjednoczonej i otwartej na życie, dobrze uczestniczącej w życiu społeczeństwa i Kościoła, dbającej o jakość relacji, a nie tylko o dobrobyt samej rodziny. Jednakże aby to wydarzenie rzeczywiście przyniosło owoce, nie może być faktem odosobnionym, lecz winno być włączone w odpowiedni program przygotowań o charakterze kościelnym i kulturalnym. Wyraził też nadzieję już w roku 2011, w 30. rocznicę ogłoszenia przez Bł. Jana Pawła II adhortacji apostolskiej Familiaris consortio, będącej «magna charta» duszpasterstwa rodzin, >> zostanie zapoczątkowany wartościowy program, obejmujący inicjatywy na poziomie parafialnym, diecezjalnym i krajowym, mające na celu uwydatnienie najprawdziwszych i najbardziej pozytywnych aspektów pracy i świętowania, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na konkretne życie rodzin. <<

ks. Czesław Parzyszek SAC

ZOBACZ POPRZEDNIE ROZWAŻANIE: Drogi duchowego rozwoju rodziny – cz. 1

Zobacz także
To nauka dla Polski, to nauka dla nas – na dzisiaj
On jest naszym pokojem

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status