Archiwum: Eucharystia

NAMYSŁY

Szczęście pochodzi tylko z miłości

Szczęście pochodzi tylko z miłości

Wielebni Kapłani, Najdrożsi Bracia i Siostry! Pragnę przede wszystkim złożyć moje serdeczne podziękowanie Bratu Marianowi Gołąbowi, Ministrowi Prowincjonalnemu, za zaproszenie mnie do dzielenia z Wami tej chwili wielkiej radości i świętowania wokół Ołtarza Pańskiego. Z całego serca pozdrawiam i dziękuję wszystkim obecnym za pragnienie dzielenia się niezmierną radością tego świątecznego dnia, w tym sanktuarium maryjnym i w tej diecezji.

zobacz więcej
WYDARZENIA

Troska o godne sprawowanie Uczty Pańskiej

Troska o godne sprawowanie Uczty Pańskiej

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zwraca się, z polecenia Ojca Świętego Franciszka, do Biskupów diecezjalnych (i tych, którzy są z nimi zrównani w prawie) z przypomnieniem, że to na nich przede wszystkim spoczywa obowiązek troski o to, aby wszystko co konieczne jest do sprawowania Uczty Pańskiej było godne (por. Łk 22, 8.13).

zobacz więcej
NAMYSŁY

Cud ogromny

Cud ogromny

Mamy dziś wielkie święto — święto, podczas którego przeżywamy na nowo pierwszą Świętą Wieczerzę. W formie publicznej i uroczystej uwielbiamy i adorujemy Chleb i Wino, które stały się prawdziwym Ciałem i prawdziwą Krwią Odkupiciela. «Pod (…) zewnętrznymi pozorami — mówi Sekwencja — skryty cud ogromny».

zobacz więcej
NAMYSŁY

Zbliżam się w pokorze…

Zbliżam się w pokorze

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak, kto się im poddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z Bóstwem człowieczeństwo wraz, lecz w Oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął łotra, do Twych niebios bram.

zobacz więcej
1 2 3 9