Archiwum: filozofia

NAMYSŁY

Europa staje w obliczu innych kultur świata bez żadnej kultury

Wielce szanowny panie prezydencie federalny, panie przewodniczący Bundestagu, pani kanclerz federalna, pani przewodnicząca Bundesratu, panie i panowie deputowani! Jest dla mnie zaszczytem i radością przemawianie przed tą Wysoką Izbą — parlamentem mojej niemieckiej ojczyzny, który gromadzi się tutaj jako demokratycznie wybrane przedstawicielstwo narodu, aby pracować dla dobra Republiki Federalnej Niemiec.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Gdy Jezus narodził się w Betlejem

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu  oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej! Gdy Jezus narodził  się  w  Betlejem, czasy – jak  zawsze – były skomplikowane i trudne „Jerozolimę deptali poganie” (Łk     21,24), którzy lekceważyli wiarę i ojczyste obyczaje Narodu Wybranego. Herod skupiony na  sobie samym, chciał za wszelką cenę  utrzymać władzę. Kazał nawet mordować niewinne dzieci (Mt 2,3 8.16).  Ktoś jednak w tych trudnych czasach zamętu stanął na wysokości zadania. To byli Mędrcy. Powiedzielibyśmy dzisiaj: ludzie  nauki.  Prowadziła ich wiara i rozum. Otwarci na nadprzyrodzoność nie bali się podjąć trudu wędrówki w nieznane. Wierni swemu posłannictwu,  nie bali się stawiać niewygodnych pytań. Byli gotowi wyciągać wnioski z tego, co widzieli.

zobacz więcej
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status