WYDARZENIA

XXIV Olimpiada Teologii Katolickiej

Diecezja Bydgoska organizuje w roku szkolnym 2013/14 XXIV Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Męczennicy XX wieku – Świadkowie wiary”. Jej celem jest zapoznanie uczniów z historią i świadectwem wiary męczenników XX wieku, ich życiem, działaniem i wpływem na sytuację i przemiany społeczno-kulturowe Europy i świata.

Temat XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej został sformułowany w oparciu o aspekt dziedzictwa historycznego oraz religijnego, jakie wpisuje się w teren Diecezji Bydgoskiej. Rolę męczeństwa ukazuje Patron Diecezji bł. Bp Michał Kozal, oraz wielu innych świadków wiary XX wieku, którzy związani są z ziemią bydgoską (bł. ks. Franciszek Dachtera, bł. ks. Antoni Świadek, bł. kl Bronisław Kostkowski, bł. ks. Jerzy Popiełuszko). O tym fakcie dobitnie mówił Jan Paweł II w Bydgoszczy: >> W ciągu ostatnich dziesięcioleci [w tym stuleciu, Bydgoszcz] została naznaczona szczególnym znamieniem «prześladowania dla sprawiedliwości». To przecież tutaj, w pierwszych dniach drugiej wojny światowej hitlerowcy dokonali pierwszych publicznych egzekucji na obrońcach miasta. Symbolem tego męczeństwa jest bydgoski Stary Rynek. Innym tragicznym miejscem jest tak zwana «Dolina Śmierci» w Fordonie. Jakże nie wspomnieć przy tej okazji biskupa Michała Kozala, który zanim został biskupem pomocniczym we Włocławku, był gorliwym duszpasterzem w Bydgoszczy. Zginął śmiercią męczeńską w Dachau, składając świadectwo niezachwianej wierności Chrystusowi. Podobną śmierć w obozach koncentracyjnych poniosło wielu ludzi związanych z tym miastem i z tą ziemią. Jeden Bóg zna dokładnie miejsca ich kaźni i cierpienia. (…) Znamienne jest również, że właśnie z tej świątyni ksiądz Jerzy Popiełuszko wyruszył w swoją ostatnią drogę. << (Homilia Jana Pawła II, Bydgoszcz 7 czerwca 1999 r.)

Program Olimpiady zakłada realizację kluczowych zadań takich, jak: zapoznanie uczestników z biblijnymi, teologicznymi, historycznymi i społecznymi aspektami męczeństwa i świadectwa wiary członków Kościoła katolickiego w XX wieku; pogłębienie refleksji nad kształtem własnych postaw osobowych w oparciu o autorytet świadków wiary; przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji i zadań, wynikających z postaw wiary i patriotyzmu; zachowanie i pielęgnowanie dziedzictwa chrześcijańskiego martyrologium XX w. Etapy Olimpiady: szkolny przeprowadzany w szkołach 29 listopada 2013 r., diecezjalny przeprowadzany w diecezjach 7 marca 2014 r. i finałowy przeprowadzony w Bydgoszczy w dniach 24 – 26.04.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące Olimpiady znajdują się na oficjalnej stronie Olimpiady. Katecheci proszeni są o zainteresowanie się Olimpiadą oraz o przekazanie informacji uczniom i przygotowanie ich do konkursu. Ponadto w najbliższym czasie do szkół zostaną wysłane pisma w sprawie Olimpiady. Szkołę należy zgłosić do Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej 15 października br.

(kk)

Na podstawie: diecezja.swidnica.pl , otk.pl

Zobacz także
Kobieta – mistrzyni wspólnoty
Aby powstrzymać rozpijanie Narodu

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status