NAMYSŁY

Niech nasze dzisiejsze dziękczynienie będzie zadatkiem na dalszą łaskawość Pana Boga wobec nas

Słowo stało się ciałem i  zamieszkało między nami Po raz drugi w tegoroczne święta słuchamy Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak właśnie św. Jan Ewangelista w swoim prologu do Ewangelii wyraża prawdę o Bożym narodzeniu, o zamieszkaniu Syna Bożego na ziemi jako człowieka. 

Po raz drugi słyszymy bardzo ważne dla nas słowa: „Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,12) i dalej: „Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,16-17). Apostoł podkreśla, jak wielkiego dostąpiliśmy wyróżnienia, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jakie to ważne, że z Jego pełności, od Syna Bożego, otrzymujemy łaskę po łasce, że Jezus na ziemię przyniósł nam łaskę i prawdę, łaskę – czyli miłość,  miłosierdzie i prawdę – czyli Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu. Zachowajmy w umysłach i w sercach tę prawdę płynącą z tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, że w tym zbawczym fakcie miała miejsce promocja naszego człowieczeństwa. Wcielenie Syna Bożego sprawiło, że otrzymaliśmy godność dzieci Bożych.  2. Wdzięczność za dar Bożego Narodzenia i za dary otrzymane w roku 2014 W święta Bożego Narodzenia składamy Panu Bogu wdzięczność za dar wcielenia Syna Bożego, za dar dziecięctwa Bożego.

Dzisiaj, w sylwestrowy wieczór, gdy żegnamy rok 2014, chcemy także Panu Bogu podziękować za  dary Boże otrzymane w tymże odchodzącym roku. Popatrzmy na najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w roku 2014 , najpierw w Kościele powszechnym, a następnie w Kościele w Polsce i w naszej diecezji. a) Ważniejsze wydarzenia w roku 2014 w Kościele powszechnym   aa) Kanonizacja Papieży bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II Kanonizacja ta odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia br. Na tej kanonizacji było obecnych dwóch następców św. Piotra: emerytowany Benedykt XVI i Franciszek, który dokonał aktu kanonizacji. W homilii kanonizacyjnej Ojciec Święty Franciszek podkreślił, że św. Jan XXIII był Papieżem soboru, a św. Jan Paweł II Papieżem rodziny. Dla nas, Polaków, była to jedna z największych i może ostatnich tak wielkich pielgrzymek do Wiecznego Miasta i równocześnie jakieś uwieńczenie wszystkich wielkich uroczystości związanych z naszym wielkim Papieżem, począwszy od dnia jego wyboru, tj. 16 października 1978 roku. bb) Wizyta polskich biskupów u Papieża Franciszka – „ad limina Apostolorum”. Wedle Kodeksu Prawa Kanonicznego biskupi diecezjalni są zobowiązani co pięć lat przybywać do Rzymu z wizytą „ad limina Apostolorum” (do progów apostolskich), aby złożyć sprawozdanie z życia religijnego ich diecezji. Tegoroczna wizyta całego Episkopatu Polski w Watykanie miała miejsce w dniach od 1 do 8 lutego. Centralnym wydarzeniem podczas tej wizyty były grupowe oraz wspólne spotkanie całego Episkopatu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Podczas tej wizyty wszyscy biskupi sprawowali Msze św. w czterech bazylikach rzymskich oraz złożyli wizytę w najważniejszych dykasteriach, urzędach Stolicy Apostolskiej.  Ojciec Święty, żegnając się z biskupami, wyznał spontanicznie: „To były dla mnie piękne dni”. Wychodząc zaś ze spotkania z Papieżem, ks. kard. Stanisław Dziwisz, który gościł wielu biskupów przez ponad ćwierć wieku w Watykanie, wyznał: „To była serdeczna i udana wizyta”.

W roku 2014 Ojciec Święty odbył pięć podróży apostolskich poza Włochy. Pierwszą, w dniach 26-28 maja, odbył do Ziemi Świętej. Głównym celem tej pielgrzymki było upamiętnienie 50. rocznicy spotkania Papieża Pawła VI i prawosławnego patriarchy Konstantynopola Atenagorasa w Jerozolimie. Ojciec Święty Franciszek podczas tej wizyty spotkał się dwukrotnie z obecnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Wspólnie modlił się z nim przy grobie Chrystusa. Ojciec Święty swoją obecnością  wsparł katolików, którzy w Ziemi Świętej są ostatnio bardzo prześladowani. Drugą podróż apostolską odbył Ojciec Święty Franciszek w dniach 13-18 sierpnia do Korei Południowej. Spotkał się tam nie tylko z Koreańczykami, ale także z przedstawicielami innych krajów Azji, kontynentu, w którym żyje dziś proporcjonalnie najwięcej ludności świata. Kulminacyjnym punktem tej pielgrzymki była Msza św. w Seulu, gdzie w obecności około miliona wiernych Ojciec Święty  beatyfikował 124 męczenników koreańskich. Pozostałe  trzy pielgrzymki Franciszek odbył do krajów europejskich. Najpierw, 21 września, odbył jednodniową pielgrzymkę do Albanii, która była jedynym oficjalnie ogłoszonym  krajem ateistycznym, rządzonym przez komunistów w latach 1944-1991. Ojciec Święty podczas tej pielgrzymki zapoznał się z wielkim cierpieniem, jakie złożył Kościół w tym kraju podczas rządów komunistów.  Ostatnie dwie pielgrzymki poza Włochy odbył Franciszek w listopadzie. Najpierw 25 listopada udał się do Strasburga, gdzie przed Parlamentem Europejskim wygłosił przemówienie, w którym poruszył kwestie społeczne. Upomniał się o rodzinę i wskazywał na potrzebę budowania nowej Europy na wartościach chrześcijańskich.  W dniach 28-30 listopada Ojciec Święty przebywał z wizytą apostolską w Turcji. Pielgrzymka ta miała głównie charakter ekumeniczny. Papież ponownie spotkał się z patriarchą Bartłomiejem. dd) Nadzwyczajny synod biskupów o rodzinie W odchodzącym roku w dniach 5-19 października odbyło się III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów, które obradowało na temat: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Już kilka miesięcy przed synodem rozpoczęły się w mediach gorące debaty na tematy związane z małżeństwem i rodziną dotyczące przede wszystkim kwestii Komunii Świętej dla rozwodników i legalizacji związków homoseksualnych. Padały stwierdzenia, że Papież Franciszek dokona przez synod przełomowych zmian w nauce i praktyce Kościoła. Jednakże nic takiego się nie stało. Pomimo różnych wypowiedzi ostatecznie synod ten potwierdził dotychczasową naukę Kościoła o małżeństwie i rodzinie. Październikowy synod był przygotowaniem do XIV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, który odbędzie się w dniach 4-25 października 2015 r. w Rzymie i który podejmie temat: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

W odchodzącym roku nastąpiły zmiany na najwyższych urzędach kościelnych w naszej Ojczyźnie. W marcu, podczas Plenarnego Zebrania Konferencji Episkopatu Polski, wybrano nowego przewodniczącego tejże Konferencji. Został nim ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Na tym urzędzie zastąpił ks. abp. Józefa Michalika, który funkcję tę sprawował 10 lat, przez dwie kadencje. Wiceprzewodniczącym KEP został ks. abp Marek Jędraszewski, metropolia łódzki. W maju odchodzącego roku nastąpiła także zmiana na urzędzie Prymasa Polski. Ojciec Święty Franciszek, po przejściu na emeryturę ks. abp. Józefa Kowalczyka, metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, mianował na to stanowisko ks. bp. Wojciecha Polaka, dotychczasowego sekretarza generalnego KEP. Funkcję sekretarza KEP przejął po nim ks. bp Artur Miziński z Lublina.

Rok 2014 był dla diecezji świdnickiej rokiem dziesięciolecia jej istnienia. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w pierwszej połowie mijającego roku. Najpierw, 25 marca br., uroczystą Eucharystię w katedrze świdnickiej sprawował ks. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Dnia 8 maja br. liturgię patrona diecezji św. Stanisława biskupa i męczennika sprawował Prymas Polski, ks. abp Józef Kowalczyk. Była to dla niego ostatnia uroczysta celebra na urzędzie Prymasa. Oprócz tych dwóch hierarchów w jubileuszowym dla nas roku gościliśmy jeszcze dwóch znanych pasterzy: w pierwszą niedzielę września w Gross = Rosen – ks. abp. Edwarda Ozorowskiego, metropolitę białostockiego, oraz 3 listopada – ks. kard. Dominika Dukę, metroplitę Pragi, Prymasa Czech. Ks. kard. Duka przybył do Kłodzka z pielgrzymką dla uczczenia 650. rocznicy śmierci ks. abp. Arnoszta z Pardubic, pierwszego arcybiskupa Pragi, którego doczesne szczątki spoczywają w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku.   Z ważniejszych wydarzeń diecezjalnych mijającego roku warto jeszcze wspomnieć o dwóch. W odchodzącym, jubileuszowym dla diecezji roku – stanął na placu przed katedrą pomnik św. Jana Pawła II, patrona Świdnicy, zaś  18 października br. rozpoczęła się w diecezji świdnickiej peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, która będzie trwać do roku 2017. Jej celem jest przygotowanie naszej diecezji do świętowania setnej rocznicy objawień.

Do integralności sprawozdania z życia Kościoła powszechnego i partykularnego, pragnę dodać jeszcze kilka danych z posługi biskupa świdnickiego, który w odchodzącym roku, 27 lipca, ukończył 70. rok życia:  sakrament chrztu – 4, sakrament bierzmowania – 1986,  święcenia kapłańskie – 11, śluby- sakrament małżeństwa –  1, pogrzeby – 14,  homilie – kazania  –  287, okolicznościowe przemówienia – 551, katechezy w Radiu Maryja – 1  (27 IX 2014), rekolekcje – 1 seria (rekolekcje kapłańskie dla polskich księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech:  16-18 IX 2014  – Würzburg); Listy pasterskie – 5, wizytacje kanoniczne – 2 dekanaty (Kamieniec Ząbkowicki – parafii 9, Kudowa-Zdrój – parafii 6, razem 15 parafii), przyjęcia w Kurii Biskupiej – 107 dni – przyjętych – 766 osób, wypromowani doktorzy w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – 1, Wypromowani magistrzy – 1, napisane recenzje naukowe (doktorskie) – 1; publikacje (naukowe-duszpasterskie) – ok. 200.

Niech ten krótki raport o wydarzeniach mijającego roku stanie się dla nas motywem dziękczynienia Panu Bogu za to wszystko, co otrzymaliśmy od Niego w odchodzącym roku. Niech to nasze dzisiejsze dziękczynienie będzie zadatkiem na dalszą łaskawość Pana Boga wobec nas. Amen.

Ks. bp prof. Ignacy Dec – Biskup Diecezji Świdnickiej – homilia wygłoszona podczas Mszy św. na zakończenie 2014 r. – 31.12.2014 – Katedra pw. Świętych Stanisława I Wacława w Świdnicy.

Na podstawie: naszdziennik.pl

Zobacz także
Niebo jest otwarte dla tych, którzy mocno stąpają po ziemi
Misją Kościoła jest wyprowadzanie ludzi z pustyni

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status