Kategoria: U NAS

U NAS WYDARZENIA

Biskup Marek Mendyk nowym Biskupem Świdnickim

Biskup Marek Mendyk urodził się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k/Wałbrzycha. Tam również uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz studia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.W 1987 roku ukończył studia uzyskując stopień magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 1987 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ówczesnego Metropolity Wrocławskiego Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie.W 1991 roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego w zakresie: katechetyka. Studia te ukończył w dniu 21 marca 1995 roku obroną pracy doktorskiej pod tytułem: „Liturgiczny wymiar katechezy w świetle katechetycznych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II”. Po ustanowieniu przez Papieża Jana Pawła II w 1992 roku Diecezji Legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji.Od roku 1995 pełni funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również wykładowcą katechetyki w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.Dnia 2 czerwca 2002 roku został odznaczony godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004 włączony przez Biskupa Legnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej.W diecezji pełnił również funkcję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany przez Biskupa Legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry „Sursum corda” w Legnicy.Święcenia biskupie przyjął dnia 31 stycznia 2009 roku (wspomnienie św. Jana Bosko) w katedrze legnickiej z rąk Biskupa Legnickiego Stefana Cichego. Współkonsekretorami byli: abp Marian Gołębiewski – Metropolita Wrocławski i bp Stefan Regmunt, biskup zielonogrsko-gorzowski.
Zawołaniem biskupim są słowa Piotra z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 5,5): IN VERBO TUO DOMINE (Na Twoje słowo Panie).

W południe 31 marca nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio ogłosił przyjęcie rezygnacji dotychczasowego ordynariusza diecezji świdnickiej bp. Ignacego Deca, w jego miejsce ustanawił biskupem diecezji świdnickiej bp. Marka Mendyka.

Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej składa gratulacje i zapewnia o modlitewnym wsparciu i gotowości do służby.
Jacek Pawlik

P.s.

Życiorys Ks. Bpa Marka Medyka zaczerpnięty ze strony diecezji legnickiej

zobacz więcej
U NAS WYDARZENIA

Spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Spotkanie Rady DIAK z dn. 27 marca 2020 roku zostaje przełożone na późniejszy termin. Prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej prosimy o przekazywanie sprawozdań za rok 2019.

zobacz więcej
U NAS WYDARZENIA

Ogólnokrajowe rekolekcje dla liderów Akcji Katolickiej

 

Już po raz trzeci serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych międzydiecezjalnych rekolekcjach skierowanych do liderów Akcji Katolickiej, skupionych w naszych strukturach każdego poziomu. To, że inicjatywa jest potrzebna pokazały lata poprzednie. Wiele osób z naszych wspólnot już na nie oczekuje i coraz częściej zapytuje o ich szczegóły. Dlatego też, z wielką radością oczekujemy na te niecodzienne umacniające nas duchowo i wspólnotowo spotkania.

Zaplanowane na ten rok rekolekcje odbędą się wg wypracowanego w latach poprzednich schematu. Zapraszamy do czterech miast Polski, tym razem do: Starego Sącza, Poznania, Częstochowy oraz Warszawy. W każdym z nich oczekujemy na liderów Akcji Katolickiej z około dziesięciu diecezjalnych instytutów. Myślą przewodnią wszystkich spotkań rekolekcyjnych będą słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Akcji Katolickiej”. Poprowadzi je ks. dr Jan Bartoszek – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Myśl przewodnia rekolekcji nawiązuje do słów naszego Patrona św. Jana Pawła II, których 40. rocznica wypowiedzenia przypada na obecny rok. Słowa te nawiązują również do osoby Ducha Świętego, któremu został poświęcony dwuletni Program Duszpasterski Kościoła w Polsce, w tym drugim roku przeżywany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.
Poprzez ten szczególny czas rekolekcji zachęcamy członków Akcji Katolickiej do rozpoczęcia duchowego przygotowania do 100. rocznicy urodzin naszego patrona św. Jana Pawła II oraz świętowania 90 rocznicy powołania Akcji Katolickiej w Polsce, które to przypadają w przyszłym roku oraz 25-lecia reaktywacji naszego stowarzyszenia, który to jubileusz przypadnie na 2021 rok. Polecam też Państwa modlitwie naszego Rekolekcjonistę, aby ten święty czas przyniósł oczekiwane owoce.

Pomimo narzuconego porządku organizacyjnego, istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia zmiany miejsca i terminu tak, aby każdy, kto zapragnie pogłębić swoją formację i przeżyć niecodzienny czas w naszej akcyjnej wspólnocie mógł to uczynić. Podobnie jak w latach poprzednich serdecznie proszę, aby zgłoszenia udziału w rekolekcjach dokonywali Prezesi DIAK lub wyznaczona przez nich jedna osoba. Koszt rekolekcji ze względu na bardzo dużą rozpiętość cen w ośrodkach, dla uczestników w Starym Sączu ustalono na 150,00 zł. a dla wszystkich pozostałych miejsc wynosi 170,00 zł od osoby, pozostałe koszty pobytu pokryte zostaną ze środków ogólnokrajowych. Zachęcam jednocześnie by Zarządy diecezjalne, w miarę swoich możliwości również wspomogły podjęcie tej formacji.

Dobre przygotowanie tego przedsięwzięcia to także spore wyzwanie organizacyjne, dlatego też serdecznie proszę by zgłoszeń nie pozostawić na ostatni czas, a w miarę możliwości przygotowane imienne listy uczestników przekazać już podczas zaplanowanej Rady KIAK w dniu 02.02.2019.
Plan rekolekcji wraz ze szczegółami zgłoszeń oraz ramowy program rekolekcyjnych spotkań można znaleźć na stronie Akcji Katolickiej w Polsce.

Szczęść Boże!
Urszula Furtak, prezes KIAK

zobacz więcej
U NAS

Noworoczne ustalenia Zarządu DIAK

28 stycznia odbyło się pierwsze w 2018 roku spotkanie Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej.

zobacz więcej
1 2 3 4 27