WYDARZENIA

Rozkochać się w Słowie Bożym

W Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy, 13 kwietnia 2013 r., odbyło się sympozjum pod hasłem „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej”. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup Ignacy Dec powiedział: >> aby właściwie spełniać misję ewangelizacji musimy rozkochać się w Słowie Bożym, musimy zrobić wszystko, aby to Słowo nam się podobało. <<

zobacz więcej
WYDARZENIA

Tylko 1%

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Episkopatu Polski. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Koordynuje pracę 44 diecezjalnych Caritas w Polsce.

zobacz więcej
KALENDARZ

Pielgrzymka do Barda

11.05.2013 – Pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej do Barda w ramach Roku Wiary  – godz. 10:00 do godz. 15:00 – Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie.

UWAGA: Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Barda przełożona na wrzesień 2013 r. 

zobacz więcej
WYDARZENIA

Misyjne śpiewanie

Propagowanie piosenki misyjnej i religijnej jako formy nowej ewangelizacji, wspieranie rozwoju religijnego młodego pokolenia, rozbudzenie inwencji twórczej i odwagi w prezentacji swojej twórczości, odkrywanie młodych talentów i promocja talentów w środowisku lokalnym. To główne cele Festiwalu Piosenki Misyjno-Religijnej, który za miesiąc odbędzie się w Udaninie.

zobacz więcej
1 482 483 484 485 486 508