WYDARZENIA

Wiara? Podaj dalej!

Hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. W przeżywanym Roku Wiary chcemy uświadomić sobie, że jako wierzący uczestniczymy w swoistej „sztafecie wiary”. To, że wierzymy nie jest naszą zasługą – wiarę otrzymaliśmy od innych. Nie możemy jednak zatrzymać jej dla siebie, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przekazać ją dalej.

Jednak aby było to możliwe potrzebujemy sami doświadczyć wiary żywej, wyrażającej się we wspólnocie Kościoła. Dlatego chcemy spotkać się razem w Kłodzku już 23 marca 2013 r, aby umocnić się w wierze, by móc ją przekazać dalej. Nasze spotkanie będzie skupione wokół trzech wydarzeń – spotkania na hali sportowej, gdzie chcemy we wspólnocie, w radości bycia razem doświadczyć mocy wiary. Świadectwo wiary pragniemy dać w czasie drogi krzyżowej ulicami miasta. Przez sakrament pokuty i Eucharystię pragniemy nabrać siły do  przekazania tego, czego doświadczymy w tym dniu innym.

Program:

9:30 – Recepcja (zgłoszenie grup, uczestnicy otrzymują identyfikatory)

10:00 – Spotkanie ewangelizacyjne:

– zawiązanie wspólnoty (Diakonia Effatha),

– wprowadzenie w treść i cele spotkania,

– koncert ewangelizacyjny – uwielbienie przez śpiew, świadectwa, umieszczenie zdjęć osób, które przekazały nam wiarę na planszach,

– konferencja – ks. Marcin Dolak,

– pantomima ewangelizacyjna,

– posiłek;

12:00 – Droga Krzyżowa:

– rozważanie męki Jezusa Chrystusa

– modlitwa za osoby, którym chcemy przekazać wiarę;

13:30 – Spotkanie w kościele:

– złożenie kartek z imionami osób przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży,

– adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do sakramentu pokuty,

– Msza święta,

– posłanie – przekazanie młodzieży kartek z cytatami z Pisma św. i zapalonych świec (symbol wartości, które mamy przekazać osobom mającym trudności z wiarą).

Ważne informacje organizacyjne:

Każdy uczestnik przywozi ze sobą zdjęcie osoby, którą uważa za swojego „ojca w wierze” – kogoś, kto przekazał mu wiarę. Na otrzymanej kartce zapisuje zaś imię osoby, którą dobrze zna, a która to osoba ma różnorakie trudności w wierze. W intencji tych osób będziemy się modlić w  czasie spotkania – jednym dziękując za przekazanie wiary, a dla drugich prosząc o łaskę wiary. Im też należy po powrocie dać świadectwo o tym, czego doświadczyło się w czasie spotkania.

Koszt udziału każdego uczestnika: 3 zł. Spotkanie ma charakter modlitewny – każdy zobowiązuje się do:

– aktywnego udziału we wszystkich punktach programu,

– podporządkowaniu się poleceniom animatorów,

– zachowania sprzyjającego wspólnej modlitwie, zabawie, uczeniu się,

– noszenia przez cały czas spotkania identyfikatora w widocznym miejscu,

– respektowania przepisów BHP.

Obowiązuje całkowity zakaz spożywania, kupowania, przekazywania alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych substancji niebezpiecznych. O łamaniu zasad w każdym przypadku będą informowani odpowiedzialni za grupę, a w sytuacjach rażącego łamania regulaminu uczestnik może zostać usunięty ze spotkania.

Duszpasterze młodzieży Kotliny Kłodzkiej zapraszają serdecznie do  przeżycia tego spotkania, które przebiegać będzie pod hasłem: „Wiara? Podaj dalej!” Chcemy uświadomić sobie i młodzieży, że wiara, największy skarb jaki mamy, została nam przekazana, a przez to staliśmy się odpowiedzialni za jej dalszy rozwój. Wiary nie można zatrzymać dla siebie, trzeba się nią dzielić.   Szczegółowy program spotkania, jego opis i zakres przygotowań, które należy poczynić są opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Diecezji Świdnickiej. Zachęcają do skorzystania z umieszczonych tam materiałów.

Organizatorom szczególnie zależy na dobrym przygotowaniu grupy – dlatego proszą księży i świeckich katechetów oraz liderów grup parafialnych, aby w dogodnym  czasie przed spotkaniem (proponowana jest sobota 16 marca) przeprowadzić spotkania przygotowawcze, które może stać się okazją do modlitwy młodzieży za młodzież. Zachęcają także do rozpropagowania wiadomości o spotkaniu.

Zapraszamy – wiara przeżywana we wspólnocie wzrasta i umacnia się, a ziarno zasiane zawsze wydaje plon. Jezus Chrystus, w którego wierzymy, da wzrost!

(kk)

Na podstawie: Diecezja Świdnicka

Zobacz także
Plejada Świętych po raz ósmy
Wspieramy akcję Pielgrzymka na Facebooku i Twitterze!

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status