WYDARZENIA

Kościół jest jeden

Wszechogarniający wymiar Eucharystii jako klucz jedności, pokorna posługa miłosierdzia wobec człowieka znajdującego się w potrzebie, pragnienie prawdy i świadectwo o niej składane wobec świata poprzez media, wierność planowi Stwórcy, który powołał człowieka na „swój obraz” jako kobietę i mężczyznę – to najważniejsze wątki – zapowiadanego przez Portal AKCJA – I Forum Katolickiego, które 7 grudnia 2013 r. odbyło się w Świdnicy.

Uczestnicy rozpoczęli kilkugodzinne spotkanie od Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Ory – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, który pozdrowił uczestników Forum w imieniu Księdza Biskupa Ignacego Deca. Homilię wygłosił ks. Sławomir Augustynowicz – asystent Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. >> Czas przestać szlifować kolejne definicje „ewangelizacji” i czas przystąpić do ewangelizacji wszędzie tam, gdzie jesteśmy posłani << – powiedział kaznodzieja. Wspólna modlitwa w Katedrze świdnickiej była duchowym wprowadzeniem do obrad Forum, które odbyły się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.

Na zaproszenie organizatora Forum, jakim był Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej, przybyli do Świdnicy szczególni prelegenci.  Obecna była siostra Dorota Frendenberg – ze zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, która przez kilka lat zasiadała w zarządzie generalnym zgromadzenia w Rzymie, jest psychologiem, była dyrektorem Domu Dziecka „Jutrzenka” w Bardzie, obecnie kieruje Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w Bardzie, jest też założycielką i obecnie prezesem Stowarzyszenia Pomocy Dziewczętom i Kobietom w stanie Kryzysu – Związek Maryjny i pracuje jako psycholog w Niepublicznym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym dla dzieci głęboko upośledzonych w Piszkowicach. Z Warszawy przybył ojciec Maciej Zięba – dominikanin, filozof i teolog, znawca problematyki społeczno-politycznej, autor wielu książek i artykułów poświęconych znaczeniu wiary w życiu osobistym i publicznym. Gościem Forum był także Jan Pospieszalski – powszechnie znany i ceniony dziennikarz i publicysta, autor programu „Bliżej” i wcześniej „Warto rozmawiać”, nadawanego przez TVP oraz propagator wartości katolickich w życiu publicznym. Z Krakowa przyjechał ks. Dariusz Oko – teolog i filozof, wybitny analityk w dziedzinie przemian kulturowych, a szczególnie zorientowany w zagrożeniach związanych z tzw. ideologią gender. Mimo „rześkiej” temperatury panującej w auli, temperatura obrad podnosiła się z każdym kolejnym wystąpieniem, tym bardziej, iż każdy z mówców reprezentował inne osobiste doświadczenia, różne sfery życia Kościoła i w naturalny sposób odmiennie prezentował swoje referaty. Z kuluarowych rozmów przy kawie i herbacie wynikało, iż uczestnicy czuli się bardzo ubogaceni każdym z wystąpień. Można też było nabyć książki niektórych prelegentów i zdobyć ich autografy. Było też sporo osobistych rozmów nawiązujących zapewne do treści usłyszanych w trakcie poszczególnych prelekcji.

Ojciec Maciej Zięba skierował refleksję słuchaczy na to, co było, jest i nadal będzie spoiwem wspólnoty kościelnej. Stwierdził m.in., iż Eucharystia i udział w niej jest znakiem jedności. Jeśli bowiem chrześcijanin trwa w komunii z Kościołem, nawet gdy w życiu publicznym akcentuje odmienne oceny i propozycje, stanowi to źródło nadziei na wspólne budowanie dobra. Równocześnie granicą jedności jest zachowanie niezmiennych wartości moralnych wyrażonych w Dekalogu i ewangelicznym przykazaniu miłości. Obie reguły jedności nie oznaczają bezgranicznej tolerancji, bo oderwanie od Kościoła i zerwanie z przykazaniem miłości nie może być w żadnym przypadku aprobowane, choć staje się swego rodzaju apostolskim wyzwaniem dla katolików.

Siostra Dorota Frendenberg opowiedziała w formie bardzo osobistego świadectwa o przeżyciach z pracy z dziewczętami i kobietami przeżywającymi agresję ze strony innych osób lub inne bolesne doświadczenia. Nawiązała przy tym do charyzmatu założyciela swojego macierzystego zgromadzenia, którym był Sługa Boży Ksiądz Jan Schneider. Rocznica jego śmierci przypadła dokładnie w dniu, w jakim odbywało się Forum. Siostra zwróciła uwagę na konieczność otwierania się zarówno na pomaganie osobom w stanie rozmaitych kryzysów niezależnie od ich stosunku do Kościoła, jak i możliwość i zasadność angażowania w te działania osób z różnych kręgów społecznych.

Jan Pospieszalski oparł się w swoim bardzo dynamicznym wystąpieniu na obserwacjach, do jakich ma okazję jako dziennikarz. Z wielką mocą akcentował pilną potrzebę organizowania się społeczeństwa, szczególnie katolików. Za przykład postawił Węgrów, którzy w olbrzymim odsetku swojego społeczeństwa tworzą bardzo aktywne środowiska o profilu chrześcijańskim oraz Chorwatów, którzy w niedawnym referendum odrzucili propozycje zmian prawa zmierzające do zburzenia definicji i roli rodziny. Mówił również o wpływie mediów na świadomość zbiorową, rodowodzie niektórych ośrodków medialnych i znaczeniu tytułów prasowych i mediów elektronicznych tworzonych przez niezależne środowiska konserwatywne i prawicowe.

Ksiądz Dariusz Oko w bardzo usystematyzowany sposób ukazał procesy społeczne, semantyczne manipulacje i konkretne przykłady wprowadzania w przestrzeń publiczną ideologii gender i indoktrynacji jej pojęciami coraz szerszych kręgów społecznych. Zaznaczył, że to od postaw konkretnych osób, jakimi są rodzice, wychowawcy, dziennikarze, politycy, twórcy – zależy szansa obrony dzieci, młodzieży i dorosłych przed bardzo groźnymi tendencjami zmieniającej się obyczajowości masowej i schowanymi za nimi próbami swoistej panseksualnej dyktatury.

Tym, co łączyło każde z wystąpień były jakże wymowne prośby o modlitwę w każdej z poruszanych spraw. Właśnie w osobistej więzi z Panem Bogiem i łączności z Kościołem wszyscy, także uczestnicy dyskusji, upatrywali nadziei na dobrą i owocną ewangelizację. Całe obrady rozpoczęła, prowadziła i podsumowała Monika Rejman – prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Stwierdziła ona m.in. >> Współdziałanie świeckich i duchownych, osób zajmujących się różnorodnymi aspektami życia eklezjalnego i publicznego, są niewątpliwie koniecznym warunkiem jedności Kościoła. << Dziękując gościom, uczestnikom, wśród przedstawicielom Akcji Katolickiej z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oraz osobom, które organizowały Forum, wyraziła nadzieję na następne spotkanie wokół ważnych problemów nurtujących katolików.

(kk)

Zobacz także
Miłość, która na nich czekała okazała się skutecznym lekarstwem
Pątnicy ku Jasnej Górze zwycięstwa

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status