NAMYSŁY

Nasza troska duchowa i materialna o kapłanów

Drodzy Bracia Kapłani, Siostry Zakonne, umiłowani Diecezjanie! Przeżywamy Okres Wielkanocy, podczas którego wielbimy pośród nas  zmartwychwstałego Jezusa. Nasz Pan przychodzi do nas, podobnie jak przychodził do swoich Apostołów, by przynieść nam dar Bożego pokoju, dar odpuszczenia grzechów, a przede wszystkim dar Ducha Świętego. Czyni to wszystko po to, jak sam mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii, „aby owce miały życie i miały je w obfitości”.

W dzisiejszą, IV Niedzielę Wielkanocną, patrzymy na zmartwychwstałego Chrystusa jako na Dobrego Pasterza, który został nam przysłany przez Boga Ojca,  aby nas prowadzić do źródła prawdziwego i pełnego życia. Zmartwychwstały Jezus pragnie, byśmy dziś na nowo uświadomili sobie, że jest On dla każdego z nas Przewodnikiem po drogach naszego życia, który jak śpiewaliśmy w psalmie: „wiedzie nas po właściwych ścieżkach”, który w każdym, nawet najtrudniejszym czasie, nas wspomaga, jak wyznaje psalmista: „Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”.

Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna także Tydzień Modlitw za powołanych do służby Bożej w Kościele oraz Tydzień Modlitw o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tegoroczny Tydzień przeżywany jest w sposób szczególny, zwłaszcza w Polsce, w atmosferze dziękczynienia za dar kanonizacji Jana Pawła II, wielkiego Polaka, ale przede wszystkim wielkiego Pasterza Kościoła. Dla wielu z nas św. Jan Paweł II jest wzorem bycia prawdziwym kapłanem, oddanym całkowicie na służbę Bogu i ludziom. Trzeba pamiętać w kontekście dzisiejszej Niedzieli Dobrego Pasterza, że znaczną część swojego papieskiego nauczania św. Papież Polak poświęcił trosce o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Św. Jan Paweł II wzywa nas do modlitwy o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Św.  Jan Paweł II wiedział doskonale, że nowi pracownicy  Winnicy Pańskiej są przede wszystkim darem Boga i że kolebką powołań kapłańskich bywa najczęściej dobra, chrześcijańska rodzina. Podczas kanonizacji bł. Jana Pawła II, Ojciec Święty Franciszek nazwał polskiego papieża „Papieżem rodziny”. W tym kontekście wymownie brzmią słowa św. Jana Pawła II zamieszczone w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis: „Szczególne wezwanie kieruję do rodzin: niech rodzice, a zwłaszcza matki, umieją hojnie ofiarowywać Panu swoich synów, których On powołuje do kapłaństwa, niech towarzyszą im z radością na drodze ich powołania, świadomi, że pomnażają i pogłębiają w ten sposób swą płodność jako chrześcijanie i członkowie Kościoła i mogą w pewnym sensie zaznać szczęścia, które stało się udziałem Dziewicy-Matki Maryi: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona» (Łk 1, 42)” (PDV, nr 82).

Natomiast do młodych, we wspomnianej adhortacji, zwrócił się z gorącym apelem: „Bądźcie bardziej podatni na głos Ducha, w głębi waszych serc zechciejcie usłyszeć wielkie wezwania Kościoła i ludzkości, nie lękajcie się otworzyć waszych dusz na powołanie Chrystusa Pana, umiejcie dostrzec pełne miłości spojrzenie, jakim was ogarnia, z entuzjazmem odpowiedzcie na propozycję naśladowania Go całym życiem” (PDV, nr 82).

Wezwanie do modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za powołanych do służby Bożej w Kościele świdnickim

Drodzy diecezjanie! Jako pasterz Kościoła świdnickiego chciałbym powyższe słowa św. Jana Pawła II powtórzyć zarówno młodym naszej diecezji, ich rodzinom, jak i wszystkim diecezjanom. To także tu, w diecezji świdnickiej, potrzeba nam nowych kapłanów, nowych sióstr zakonnych, powołanych przez Pana, aby w sposób szczególny byli znakiem Jego miłości, objawianej w posłudze słowa, sakramentów świętych, posłudze pasterskiej i posłudze miłosierdzia. Módlmy się gorąco, by Pan powołał spośród mieszkańców naszej świdnickiej ziemi wielu młodych, którzy za wzorem św. Jana Pawła II, jak lubił śpiewać polski Papież – „swoją łódź pozostawią na brzegu i razem z Jezusem rozpoczną dziś nowy łów”.

Dziś, z racji rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o powołania, proszę szczególnie o modlitwę za wszystkich powołanych do służby kapłańskiej i zakonnej. Proszę o modlitwę za kleryków, przełożonych i profesorów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej. Proszę o modlitwę za przygotowujących się do życia zakonnego. Proszę o modlitwę o gorliwość, świętość i radość dla wszystkich osób powołanych.

Polecam również waszym modlitwom 11 diakonów naszego Seminarium, którzy w sobotę 24 maja o godz. 10:00 w katedrze świdnickiej przyjmą święcenia prezbiteratu. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość rodziny, przyjaciół i znajomych z parafii pochodzenia diakonów. Zapraszam również ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, młodzież, Towarzystwo Przyjaciół naszego Seminarium, członków wspólnot i ruchów kościelnych oraz tych, którym zależy na świętości i gorliwości osób powołanych.

Pragnę przy tej okazji w imieniu własnym oraz w imieniu Księdza Rektora, Księży Przełożonych i Kleryków naszego Seminarium w Świdnicy, wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy swoją modlitwą i ofiarą wspierają świdnicki „dom powołanych”. Dziękuję księżom proboszczom i wikariuszom, siostrom zakonnym, katechetom, członkom Towarzystwa Przyjaciół oraz diecezjanom i dobrodziejom za wszelką dobroć okazaną tej szczególnej wspólnocie, będącej „źrenicą oka” naszego Kościoła. Dziękuję wam, kochani wierni świeccy, za modlitwę i wszelkie przejawy życzliwości wobec  biskupów, kapłanów, kleryków i osób zakonnych.

Troska rodziny diecezjalnej o kapłanów seniorów

W Niedzielę Dobrego Pasterza wspomnijmy  również wszystkich duszpasterzy, których spotkaliśmy na drodze naszego życia; tych, którzy udzielali nam sakramentów świętych, którzy nas katechizowali. Wielu kapłanów, którzy ciężko pracowali w duszpasterstwie, jest już w podeszłym wieku; są schorowani i zmęczeni. Dlatego Drodzy Diecezjanie, proszę Was o modlitwę za tych wszystkich kapłanów, którzy służyli przez wiele lat na terenie naszej diecezji, a dziś przeszli na kapłańską emeryturę. Chciałbym razem z Wami podziękować tym wszystkim kapłanom za trud ich posługi, za wieloletnie poświęcenie się z całego serca służbie Bogu i ludziom. To, że dziś nasze świątynie nie są puste, że są wypełnione wierzącymi ludźmi, jest owocem także ich gorliwej posługi i zaangażowania. Za cały ten trud duszpasterskiej pracy pragnę dziś razem ze wszystkimi diecezjanami złożyć tym kapłanom serdeczne podziękowanie, a także wyrazić uznanie i szacunek. Pragnę przypomnieć, że kapłani wiek emerytalny osiągają po skończeniu 75. roku życia. Warto nadmienić, że do 1989 roku duchowni nie mieli możliwości korzystania z ubezpieczenia społecznego, dlatego sytuacja materialna wielu z nich jest trudna. Nasi księża seniorzy, odpowiadając niegdyś na głos Bożego powołania, zrezygnowali z założenia własnej rodziny, która jest naturalnym środowiskiem spędzania starości. Przyjmując święcenia prezbiteratu stali się członkami rodziny diecezjalnej, której służyli, poświęcając swoje talenty, zdrowie i siły. Dlatego jako jedna rodzina, której na imię Diecezja Świdnicka, musimy wspólnie zatroszczyć się o naszych drogich kapłanów emerytów.

Wyrazem naszej troski o kapłanów seniorów jest Dom Księży Emerytów w Świdnicy, znajdujący się przy ulicy Kotlarskiej 17, wyremontowany staraniem duchownych i wiernych świeckich naszej diecezji. Remont budynku przeprowadzono ze środków własnych diecezji świdnickiej oraz z ofiar składanych przez wszystkich księży pracujących na jej terenie. Kolejnym ważnym i kosztownym etapem przygotowywania godnego miejsca spędzania ostatniego etapu życia kapłanów emerytów jest wyposażenie domu: przygotowanie kaplicy, kuchni, refektarza oraz mieszkań. Pragnę wam, Drodzy Kapłani i Diecezjanie, podziękować za ofiary, które już przeznaczyliście na ten cel i które pragniecie przeznaczyć w przyszłości. Okazją ku temu będzie zbiórka ofiar do puszek, którą przeprowadzimy we wszystkich kościołach diecezji na zakończenie Tygodnia Modlitw o powołania, tj. w niedzielę 18 maja br. Bardzo dziękuję za wsparcie tego ważnego dzieła. Dom Księży Emerytów jest wyrazem naszej wspólnej troski, by kapłani, którzy wiele lat przepracowali na niwie Pańskiej, mogli w spokoju i z godnością przeżywać jesień swojego życia w oczekiwaniu na ostateczne wezwanie przez Pana.

Zakończenie

Drodzy bracia i siostry! W tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia naszej diecezji. Dziękujemy Bogu za wszystkie liczne dzieła, jakie udało nam się zrealizować w naszym świdnickim Kościele. Doświadczyliśmy przez te lata licznych znaków Bożej Opatrzności i Bożej łaski, a także ludzkiej życzliwości i hojności. Prośmy więc także w dzisiejszą niedzielę, by Jezus zmartwychwstały był dla nas dalej Dobrym Pasterzem, a my, byśmy byli jak najlepszymi Jego owcami, by napełniał nas obfitymi darami Ducha Świętego na chwałę Boga i pożytek ludzi. Amen.

Wasz biskup

Ignacy Dec

List Biskupa Świdnickiego na IV Niedzielę Wielkanocy  „Niedzielę Dobrego Pasterza”

Na podstawie: diecezja.swidnica.pl

Zobacz także
Słodkie Światło
Jestem Twój, zbaw mnie Panie! Amen!

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status