WYDARZENIA

Drugie międzynarodowe muzykowanie

W Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie przez całe lato odbywać się będą koncerty wirtuozów w ramach II Międzynarodowego Forum Muzycznego. Inauguracja już w piątek 19 czerwca 2015 r. o godz. 19:00.

Piątkowe muzyczne wydarzenie rozpocznie cykl sześciu koncertów, w których „główną rolę grać” będą odnowione w 2013 r. organy Bazyliki. Przed publicznością wystąpią organista dr muzykologii Bartosz Jakubczak. Artysta ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie orga­nów prof. Andrzeja Chorosińskiego, a w 2003 roku – stu­dia pody­plo­mowe (sty­pen­dium im. Georga Soltiego) z naj­wyż­szym odzna­cze­niem w Royal Academy of Music w Londynie w kla­sie prof. Davida Titteringtona. Jest lau­re­atem wielu nagród przy­zna­nych przez tę uczel­nię m.in. Peter le Huray, Whalley Organ Scholarship Award oraz nagrody Henry W. Richards Prize przy­zna­nej przez wybit­nego angiel­skiego orga­ni­stę Petera Hurforda. W lutym 2015 r. decyzją Senatu Royal Academy of Music w Londynie przy­znano mu tytuł hono­ro­wego współ­pra­cow­nika Królewskiej Akademii Muzycznej (Associate of the Royal Academy of Music – ARAM). Przynależność do Akademii przy­zna­wana jest jedy­nie tym absol­wen­tom uczelni, któ­rzy wyróż­nili się w swo­jej pro­fe­sji oraz wnie­śli zna­czący wkład w dzie­dzinę, którą się zajmują.

Wybitnemu muzykowi swoją grą na saksofonie towarzyszyć mu będzie Paweł Gusnar – artysta wszechstronny, otwarty na różne style i formy ekspresji. Jest jednym z nielicznych saksofonistów, który z powodzeniem łączący działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej. W swoim dorobku ma blisko 40 płyt, w tym pięć solowych – „New Polish Music for saxo­phone and organ”, „Jazz Sonatas”, „Komeda Inspirations”, „Saxophone Impressions”, „Saxophone VARIE”. Pięciokrotnie nominowany do nagrody Fryderyk. W bieżącym roku, jego najnowsza płyta z utworami polskich kompozytorów – Saxophone Varie – nowe oblicza polskiej muzyki saksofonowej, zdobyła nagrodę polskiego przemysłu muzycznego „Fryderyk” 2014 w Kategorii Muzyka Kameralna oraz została wyróżniona nominacją w kategorii Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej a on sam został nominowany do tytułu Artysta Roku.

Inauguracja cyklu koncertów już w piątek 19 czerwca 2015 r. o godz. 19:00. Pozostałe koncerty odbędą się 3 lipca, 24 lipca, 14 sierpnia, 28 sierpnia i 4 września br. Grać na nich będą wybitni organiści nie tylko z Polski, a towarzyszyć im będą inni muzycy. O szczegółach będziemy informować w kolejnych wiadomościach. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny i  już teraz serdecznie zapraszamy na każdy, tym bardziej, że będą zupełnie różne dzięki występującym artystom i bogatemu repertuarowi.

Zobacz także
Czują strach, ale są silni w wierze
Akcja Ambasadorem

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status