NAMYSŁY

Drogi duchowego rozwoju rodziny – cz.1

Świadectwem troski Błogosławionego Jana Pawła II (i jego następcy) o podstawową komórkę społeczną stały się też Światowe Spotkania Rodzin, organizowane co trzy lata.

Pierwsze z nich odbyło się w dniach 8-9 października 1994 r. w Rzymie. W Kościele katolickim trwał wówczas Rok Rodziny. Ojciec Święty pragnął uwrażliwić cały Kościół, a także społeczność międzynarodową, szczególnie na duchowy wymiar rodziny. Już na początku roku ukazał się List do Rodzin, a na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim odbyło się sympozjum międzynarodowe nt. Rodzina sercem cywilizacji miłości. Bł. Jan Paweł II spotkał się z rodzinami  i wygłosił przemówienie, w którym odpowiadał na pytanie: czym jesteś, rodzino chrześcijańska? Głównym punktem Spotkania była Msza św. na placu św. Piotra, której przewodniczył bł. Jan Paweł II. W kazaniu mówił on o „Ewangelii rodziny”, czyli o zespole pewnych podstawowych wartości, którymi winna się odznaczać każda rodzina, zwłaszcza chrześcijańska. Tak więc troska o podstawowe wartości – to zasadnicze zadanie rodziny w świetle pierwszego Spotkania Rodzin.

Drugie Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym odbyło się w Rio de Janeiro, w dniach 2-6 października 1997 r. pod hasłem: Rodzina – dar i zadanie, nadzieja ludzkości. Poprzedził je kongres teologiczno-duszpasterski. Bł. Jan Paweł II w spotkaniu podkreślił, że rodzina jest darem i zadaniem dla człowieka i społeczeństwa. Wezwał też zebranych do budowania cywilizacji miłości i opartego na niej nowego społeczeństwa oraz aby >> bronili swych rodzin jako cennego i niezastąpionego daru. << Zaapelował o zapewnienie rodzinom  >> ochrony sprawiedliwych praw, które pomogłyby pokonać nędzę i klęskę bezrobocia. << Podczas Mszy Świętej Ojciec Święty po raz kolejny z wielką mocą podkreślił nierozerwalność małżeństwa jako podstawy zdrowej, odpowiedzialnej i szczęśliwej rodziny.

W dniach 14-15 października 2000 r. kolejne – trzecie już – Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w ramach Roku Świętego powróciło do Rzymu. Tradycyjnie odbył się (11-13 października w Auli Pawła VI) międzynarodowy kongres teologiczno-duszpasterski pod hasłem: Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa. Podczas spotkania Ojciec Święty podkreślił, niestety, nie wszędzie dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, a w wielu krajach żyją one w bardzo trudnych warunkach. Dlatego Papież przypomniał ojcom i matkom o ich powołaniu >> do niezwykle wzniosłej misji, jaką jest współdziałanie ze Stwórcą w przekazywaniu życia << i wezwał ich, aby nie lękali się życia. >> Głoście wartość rodziny i zarazem wartość życia! Bez tych wartości nie będzie przyszłości godnej człowieka! << – wołał na zakończenie. W kazaniu podkreślił m.in., że >> wydając na świat dzieci małżeństwo osiąga pełny rozkwit: dokonuje się w nich uwieńczenie owej całkowitej wspólnoty życia, która czyni małżonków «jednym ciałem»”. „Dzieci nie są «dodatkiem» do życia małżeńskiego, nie są «opcją», ale »najcenniejszym darem«, wpisanym w samą naturę związku małżeńskiego. << Zatem w Rzymie wybrzmiała troska o dzieci jako niesamowity dar każdej rodziny.

Czwarte Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się 22-26 stycznia 2003 r. w stolicy Filipin – Manili pod hasłem: Rodzina chrześcijańska dobrą nowiną dla trzeciego tysiąclecia. Po raz pierwszy w historii Światowych Spotkań Rodzin nie mógł wziąć w nich bezpośredniego udziału bł. Jan Paweł II. Jednak dzięki satelitarnym łączom papież gorąco zaapelował: >> Drogie rodziny chrześcijańskie! Głoście światu z radością ten wspaniały skarb, który niesiecie jako kościoły domowe! Małżonkowie chrześcijańscy! W waszej wspólnocie życia i miłości, w waszym wzajemnym oddaniu i wielkodusznym przyjmowaniu dzieci, bądźcie w Chrystusie światłem świata! << Papież podkreślił dalej, że „rodzina oparta na małżeństwie jest dziedzictwem ludzkości, jest wielkim dobrem najwyższej wartości, koniecznym dla życia, rozwoju i przyszłości narodów” i jest niezbędna dla prawdziwej „ekologii ludzkiej”. W Manili bł. Jan Paweł ukazał rodzinę jako Kościół domowy i wielkie dobro dla życia i przyszłości całych narodów.

ks. Czesław Parzyszek SAC

Polecamy poprzednią refleksję: RODZINA DROGĄ KOŚCIOŁA

Fot: Mateusz.pl

Zobacz także
Trzydzieści sześć miesięcy
My, Polacy
Komentarze (1)

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status