WYDARZENIA

Nowy Zarząd DIAK Diecezji Świdnickiej

Podczas kolejnego w tym roku zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej wybrany został nowy skład Zarządu DIAK i delegat na Krajową Radę AK. Na wstępie spotkania podziękowanie za wieloletnią pracę prezesa DIAK otrzymała Pani Monika Rejman.

Po modlitwie, Ks. dr Sławomir Augustynowicz – diecezjalny asystent kościelny DIAK – w imieniu wszystkich zgromadzonych wyraził podziękowanie Pani Monice Rejman za wkład pracy na rzecz dzieła Akcji Katolickiej w ostatnich latach. Okres poprzedniej kadencji wypełniony był wieloma inicjatywami i jednocześnie nałożył się na czas wielu zmian w Kościele i społeczeństwie, na które trzeba było szukać adekwatnych odpowiedzi. „To zadanie Pani Monika Rejman spełniała z najlepszą wolą i niekwestionowanym zaangażowaniem” – stwierdził Ksiądz asystent.

Na początku posiedzenia, które odbyło się 17 lutego 20165 r. w auli Świdnickiej Kurii Biskupiej, głos zabrała Pani prezes Magdalena Jarosz, która podziękowała za wybór i zaufanie. Zapewniła również, iż chce nadać działaniom Akcji Katolickiej świeżą energię i zamierza kłaść akcent na żywe kontakty z parafialnymi oddziałami oraz ich budowanie w nowych miejscach naszej Diecezji. Następnie wybrano przewodniczącego obrad, którym został Pan Krzysztof Kotowicz, zastępcą Pan Mariusz Ilczuk, a sekretarzem Pani Jadwiga Adamska. Po przyjęciu porządku obrad przeprowadzone zostały wybory Zarządu DIAK. Było to konsekwencją rezygnacji złożonej przez osoby, które wchodziły w skład dotychczasowego zarządu. Po zgłoszeniu kandydatur i przeprowadzeniu tajnego głosowania, w skład nowego Zarządu DIAK Diecezji Świdnickiej weszły następujące osoby – Panie: Maria Szydłowska, Anna Sosialuk, Jadwiga Adamska oraz Panowie: Krzysztof Kręt, Krzysztof Kotowicz, Mariusz Ilczuk, Roman Pińkowski i Jacek Pawlik. Wybrano również osobę na wakujące stanowisko delegata na Radę Krajową Akcji Katolickiej. Delegatem DIAK Diecezji Świdnickiej wybrana została Pani Monika Rejman.

W dalszej części obrad dyskusja dotyczyła m.in. statusu Komisji Rewizyjnej. Ustalono, iż skład tejże komisji zostanie uporządkowany w drugiej części obrad. Podobnie na drugą część posiedzenia przesunięto dyskusję nad planem pracy, planem finansowym i kalendarium na rok 2016. Na zakończenie modlitwę poprowadził i błogosławieństwa wszystkim obecnym udzielił Ks. dr Sławomir Augustynowicz.

Termin drugiej części zebrania Rady zostanie ustalony po pierwszym posiedzeniu nowego Zarządu DIAK. Prezesi i członkowie POAK-ów są zaproszeni do zgłaszania swoich propozycji dotyczących planu działania i kalendarium DIAK na rok 2016. Wszelkie wnioski można kierować osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: prezes@serwer1739513.home.pl

Zobacz także
5-lecie sakry biskupiej
Trwajmy na modlitwie
2 komentarze
  • Akcja Katolicka kwi 19,2016 z 11:26

    […] DIAK Diecezji Świdnickiej (które były przeprowadzone podczas pierwszej części obrad – zobacz relację), Rada dokonała wyboru Komisji Rewizyjnej. W jej nowy skład weszli: Pani Henryka Wiaderna, Pan […]

  • Akcja Katolicka lut 26,2016 z 06:18

    […] stowarzyszenia. Należy przypomnieć, że nowy skład Zarządu DIAK wyłoniony został podczas zebrania Rady DIAK, które miało miejsce 17 lutego br. w Świdnicy. Przez aklamację zostały przyjęte wnioski Pani prezes dotyczące funkcji i zadań […]

Zostaw komentarz

Treść*

Twoje Imię*
Strona www

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status