Archiwum: Zmartwychwstanie

NAMYSŁY

Resurrexit

Wesoły nastał dzień, słońce wyszło z chmury. Zmartwychwstał Chrystus Pan, skruszył śmierci mury. Trzy dni w grobie leżał zawinięty w chusty. Trzy Maryje poszły, zastały grób pusty. Z grobu wstał i żyje. Raduje się ziemia. Otrzyjcie z oczu łzy. Śmierci wiecznej nie ma. Przewrotny życia wróg, szatan pokonany. Oto zakrólował Jezus – Pan nad Pany! Przez Twe zmartwychwstanie wróciła nadzieja i już nas nie porwie śmiertelna zawieja. O Chryste wszechmocny, serce się raduje i spotkania z Tobą żywo oczekuje. Alleluja! Resurrexit!

zobacz więcej
NAMYSŁY

Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył. Bóg okazał swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć! Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić! Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom. Pan – moja moc i pieśń. Podtrzymał gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć? Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń! Odrzucony Pan, stał się kamieniem węgielnym. Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

zobacz więcej
NAMYSŁY

Swój zwycięski znak roztacza, niebo ludziom otworzywszy

Oto są baranki młode, oto ci, co zawołali Alleluja! Dopiero przyszli do zdrojów, światłością się napełnili, Alleluja, alleluja! Już nam Paschą Tyś, o Chryste, Wielkanocną też ofiarą, Tyś Przaśniki nasze czyste dla dusz prostych z szczerą wiarą. O, Ofiaro niebios święta, Ty moc piekła pokonywasz, zrywasz ciężkie śmierci pęta. Wieniec życia nam zdobywasz. Chrystus piekło pogromiwszy Swój zwycięski znak roztacza, niebo ludziom otworzywszy Króla mroków w więzy wtłacza. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, Wielkanocną był radością, strzeż od grzechu śmierci srogiej odrodzonych Twą miłością. Chwała Ojcu i Synowi, który z martwych żywy wstaje i Świętemu też Duchowi niech na wieki nie ustaje.

zobacz więcej
NAMYSŁY

Zwycięzca śmierci

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, Wychodzi z grobu, dnia trzeciego z rana. Naród niewierny, trwoży się, przestrasza, Na cud Jonasza, Alleluja. Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale. Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja. Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli, utwierdza w wierze, aby nie wątpili. Obcuje z nami, daje nauk wiele o swym Kościele. Alleluja. Cieszmy się wszyscy, już śmierć pohańbiona, wina pierwszego rodzica zgładzona. Niebios zamkniętych jest otwarta brama, Synom Adama. Alleluja!

zobacz więcej
1 2 3
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status